I I I i i I 1 20 20 I I i i i -X I a g r 1 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKEL1NGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN SAMEN NAMEN waar de school het school- Inkoiiï EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. vóórnamen. VOORNAMEN. hoofdond. (Hendrik Izak) hom (Tneod. Jam id. 1 I hoofdakte Jan Hendrik) (Daniël Jacob) 2 2 i 1100 o onderwijzer 2 I (Anna C.) 2 2 onder w. 2 n. en fr. hw. n. en fr. hw. Wilhel-I nutt. handw. 120 Totaal de Gymn. M. O. 700 i 2 PEK SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. Ammunitie* haven 10. t)iik (Jan) |ozepbi 2 2 2 100 80 30 1100 en 50 •500 90 90 75 75 135 1700 e| vergoé VM huistjj Inberg «Catharina |anai r iPetronella Wil hel- b Wijnanda) |(Theodorus Salomon)! EN BENAMING id. n. en fr. hw. id. id. nutt. handw. Rang of akte j en verdere j toelatingen. 397 leerlingen. ONDERWIJZERS wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. 36 leerlingen. 31 30 36 37 32 39 27 33 26 24 15 16 15 I ƒ100 Openbare lagere school der 2de klasse. i ond.es nutt. i I handw., vrjjeenl orde oef. hoofdakte id. hoofdakte Fr., D. en Eng. oud. gymn. L. O. en M. O. hoofdakte nutt. handw. id. 10OO en 50 600' taijneveldi (Wilhel- Adrianus) {Anna Jacqueliua) gymnastiek: LS'‘,bus Bernar- Rnelisi t«ö. i 135] 2 136. 2 185| 2 135 135 2 135: 2 10 ct. per week, als er één, 9ct.als er twee, 8 ct. i als er drie I of meer I kinderen in het gezin i zijn, die den leef tijd nog niet| hebben be- i reikt, waarop leerlingen i niet langer tot deze scholen1 worden toegelaten voor min vermogen den worden deze be dragen ver minderd tot 6, 5 en 4 ct.voor onver- mogenden is geen schoolgeld i ver schuldigd. Getalsterkte der klassen op 15 December 1907 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de 13a 186 jo-A ens. Oosterkamp (Johannes) onuerw. nutt. handw. j de handwerken Mn (Maria Catha- iHendrika) prnclia Jacoba) id. I£aconiina Christina) id. R lEIizab. Antonia)! id. F^'c ath. Adrianai' nutt. handw. gd-ouise Adriana id. F'Adriana Frederika F (busanna 1 F Augusta i htath. Lize) p’ (Johanna)) fce-rb.' pwiid (Sara) hoofdakte Fr. 1500; en ƒ50 Eng. 1500 en 50! 1200 en 50 nooi 1150' lOOOi en 50 llOOi 1 Feenstra (Elizabeth Anna Catharina) (akte) Meesterman (Louise) 1 I Franz (Anna) (Schmidt (ApoIonia)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 500