I a I 20 20 •i a 3 8 1 gymnastiek '^hannes) rn en vergoe huish KWEEKELINGEN. HOOFD DER SCHOOL. Bedrag SOORT Straat van of gracht SAMEN NAMEN NAMEN waar de school EN EN Inkomj EN geld. gevestigd is. (VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. bmiDirk Jan) hoofdond. a— k. 3. Kortenbosch lob. mos (Christiaan) Ki; (Jan Evert) 1 hoofdond. Fr. 2 2 2 900 2 (Adrianus) 2 de Gynm. M. O. j 560 2 2 EN BENAMING DER SCHOOL. 1 i 2 f 1500 en 50 1300 en 50 1100 Q 7 a s <D 5 S s 2 2 2 2 2 2 2 (80 80 inn k iTbeod. W illem rmesi pHoeffnagel drikai Rang of akte en verdere toelatingen. ONDERWIJZERS wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. 1000 j en 50 700 700 1100! 1000; 1160 en 50 1150 en 50 1000 Als bij school 100 'Ammunitie- haven. (Eterman. (Frederik) q en s. i hoofdond. (1878) teekenen L.O. vr. en orde oef. sl iNicolaas) tamp iDavida «Johannes) 1 Wynen (Wilhelmina) W’ittenberg (Louise) 1 Zimmermann (L. G.) Openbare lagen* school 2e klasse. ‘(Elizabeth Maria) (Henriette Louise) (Adriana Alida) Manna L. W.) janniAnnaGeertr.) Ksin iSuzanna) Helena) (Pauline M. j.j M Maantje) 7 'Maria i 42 leerlingen. 87 40 38 38 85 37 30 35 34 27 17 410 leerlingen. 150 1 135 2 135 2 90 2 90 90 90 90 90 90 75 Getalsterkte der plassen op 15 December 1907 1ste klasse 2de 8de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de Totaal. [■Hoeffnagel (Hend.a) ond es handw. (Elizabeth Maria) nutt. on fr. hw. nutt. handw. n. hw. en paed.j id. id. id. id. id. id. id. id. boekh. M. 0. hoofdond Fr. vr. en orde oef. hoofdond. Eng. onderw.es hoofdond. boekh. M. 0. onderwMzeres handw. i |nd(Jeanne Jos. M. L.) hoofdond.es vr. ien o.oef. handw. onderw. aS i bd het school- i Rang of akte en verdere i toelatingen. I (Theodora Johanna) ond.es »r (Pieter) j hoofdond. vrije orde oef. de handwerken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 502