I I ►S 20 20 i >s s 8 J3 I M g a i 4 4 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. Bedrag Straat of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN het school- waar de school Inkon EN EN EN gevestigd is. geld. kóORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN Hoogland. (Johannes) id. 1 700 2 800 2 7UO 2 Bi (Alberta) 900 2 600 2 1000 2 handwerken 765 Gymn. M. o. Rang of akte 1 1 Nieuwe School straat 22 a. Totaal Rang of akte en verdere toelatingen. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. Hoofdacte. Fransch. Engelsch. Duitsch. Vr|je en orde- oefeningen. ie. 'Willem) alen. (Jan) 2 ONDERWIJZERS wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. 193 135 185 120 135 105 105 105 90 105 90 90 105 U.’ J5 P O t0 G 2 a—k, i q en s. s G ’O g fl c bc n G B [en. (Wilhelmina) i b. (Carolina Augusta) lures. 2 I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I 2 I hoofdacte. Fr. hoofdacte. I vr. en orde oef. hoofdacte. id. gymnastiek. onderw. acte. I n n n 866 leerlingen. k iBendrik hder) to. (Margaretha itinai •gaarden. (G. J. F.) 41 leerlingen. 27 33 25 32 35 26 35 29 23 23 15 12 1800 I 1500j J 1200 1100: 800 nutt. en fr. hw.j nuttige handw. id. id. nutt. en fr. hw.! id. nuttige handw. id. id. nutt. en fr. hw.! nuttige handw. j id.' en verdere toelatingen. Stottfn. (Anna) Fey. (Gerardina) Remy. (Anasstasia) Kannegieter. (Johanna) Openbare lagere school der i 2de klasse. fVX ƒ3501 ding hi L (Catharina Hendr.) [.(Antonia) Kg. (Catharina J. C.) tn. (Bertha) men. (Maria) W. (E. J. A.) [(Roosje) tear. (Suzanna Joh.) filippine Charlotte) p. 'Margaretha D.) Ws. (Suz. Joseph ina) (Carolina) Warden. (G. J. F.) hoofdacte. nuttige handw. I onderw. acte. I I vr. en orde oef. I nuttige handw. onderw. acte. 1 nuttige handw. onderw. acte. Fr. nutt. handw. i onderw acte, nuttige handw. Getalsterkte der klassen op 15 December 1907 1ste klasse 2de 3de 4de ode 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de 13de (Pieter) jjver. (Johannes NOS) oom. (Jan Hendrik) I f 100 Als bij school 100 Ammunitie-i 80 haven, i de gymnastiek: ■hannes Egbertus)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 503