1 I Ili 1 I f I I a I i 20 20 i I -- 5 5 - f I vuool j I s - '-■ f$ HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. Bedrag Straat van of gracht NAMEN NAMEN NAMEN waar de school EN EN EN gevestigd is. WRNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. (Hermanns Rut) Brummel. (Abraham) 5. Lepelstraat 6. (Cornells) 1300 1 in Ernst Georg 1100 1 (Theodora) 2 6751 handwerken. ,1 het school geld. Rang of akte on verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. DER SCHOOL. e gymnastiek: (Pieter) 2 o hoofdond. (1878) handteekenen vr. en orde oef. i (Johanna Hend.)| aria Johanna) 180 120 1 2 ƒ100 100 50 Als b|j school Ammunitie* haven. ONDERWIJZERS tel Hoofd der school wordt bijgestaan. 185 135 105 00 90 75 75 850 SOORT EN BENAMING M Hamms) Beter) (Hendrik) leer (Wilhelmus l worn (Gerard J. C.) rowers (Marie 2 2 2 2 2 75 2 36 leerlingen. 36 36 31 38 84 30 81 28 27 24 21 372 leerlingen. (bna Johanna) (Louise Adriana’ en verga huis hulponderw. gymn. L. en M. 1 Verhoog (A.)f Bezold (W.) Mulder (B.) Luijendjjk (M H van Wageningen (J.)t Openbare 1 a—k, lagere Schoei der q en s. 2de klasse. f Catherina) Rrland (Helena P Maria) famberta Petron.) F,? (Mathilda) pï-Smit (Louise) pnend (Jakoba) bhanna» P (Maria) hoofdond. gymn. hoofdond. wisk. hoofdond. vr. enj orde oef. id. id. id. onderwijzer id. nutt. handw. id. id. id. id. id. id. I id. jond.es v.en orde i oef., n. handw. l| id. ond.es v. en orde loef., nutt. hw.cn Franse h i ond.es nuttige handwerken. handwerken 2 600; 2 I looo 2 nut en smaak id. 790 2 775 2 1190 1 1000' 2 700 2 900 Getalsterkte der klassen op 15 December 1907 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de Totaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 504