I I I i I i 2 i J m'-"- 20 20 l_d 1 f 6 6 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Straat of gracht van KAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school ing K EN EN gevestigd is. geld. BENAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Duiker. (Fokke) Zwarteweg 63b. vrije tSmit. iM.i 1235 2 2 600 n n gymnastiek:; «hannes) handwerken:! n n n Rang of akte en verdere toelatingén. DER SCHOOL. Getalsterkte der klassen op 15 December 1907 1ste klasse r n Totaal n n 436 leerlingen. 40 leerlingen- ƒ2 2 2 tharina C.) (Elisabeth) [(Johannes) ((Leendert W.) (Hermanns) ist. (Gerrit) MSjoerd) ONDERWIJZERS ré het Hoofd der school wordt bijgestaan. 2 I 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de a—k, q en s. Egbert i ïetrusi 37 87 40 85 36 34 42 33 29 37 700 1100 I 195 135 135 135 1 2 2 2 EN BENAMING 2 2 l 2 i 2 I 2 I 2 2 2 1100 1100 1100 600 600 i Rang of akte i en verdere toelatingen, j i Als by school Ammunitie- haven. (Tidde E.) .(Hendrika Joh.a) I 700’ 2 650 120 105 105 95 75 75 75 135 Hoofdacte. Duitsch. W iskunde. Teekenen. Gymnastiek. hoofdond. id. 'Fr. vr. en o. oef. hoofdond. Fr. hoofdond. id. onderwijzer. id. vr. en orde oef. hoofdond. id. Fransch en Eng hoofdond. vr. en orde oef. onderwijzeres, id. teekenen. V1200! 1 1100 1 Openbare lagere school der 2de klasse. id. id. nutt. en fr. hw. nuttige handw. id. nutt. en fr. hw. id. Gymn. M. O. psart (Maria) nutt. en fr. hw. «comma Christina): id ï-iElisab. Antonia)! id^ Jt (Johanna) id. (Maria)"’3' fcbara Bertha) (Elisabeth) «uJ.H. M.E.) Christina) ^(Cornelia J.) (Helena)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 505