I t I I 20 20 1 7 - s g fee) HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht NAMEN IA MES NAMEN waar de school Inkd KN ES EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. taXAMEN. VOORNAMEN. (Rinse Annes) Openbare 1 van leu uionanna nena.i de Mey (Wilhelmina Levina) il »A V’al i 1 holrn i Margarethe Jeanne) Tangel (Geertruida Cathar.) de Mey (Lena Hendrika) haven. IWiliem Cornelia) 2 1100 2 1050 han Jac.) Rharinai 2 «ia Theresia) 2 2 handwerken n 487 leerlingen. 800 van Zuylen (Johanna Hond.) ƒ100 van het school- I Rang of akte en verdere toelatingen. w ff Totaal. n n fi ff 7. Hemsterhuis- straat 2d. DKR SCHOOL. nutt. handw. nutt. en fr. hw. ONDERWIJZERS rie het Hoofd der school wordt bijgestaan. fradijk (Cornelis 2de 3de 4de 5de Ode 7de 8ste 9de 10de 11de 12de 13de Johannes) (Hominei n) B E te en verg bui EN BENAMING 900 2 loooi Rang of akte en verdere toelatingen. gymnastiek: Wilhelmus) lagere school der 2de klasse. hoofdakte teekenen L. 0. iBermanus) Bin iJosephus Jac.) gymn. M. o. schoonschr.M.O. 1000: 1000 6001 2 I hoofdakte gymn. L. O. hoofdakte id. id. schoons. M. O. 195 120 135 120 105 7ói 90 120 135 75 2 90 1 8 2 2 2 i 2 i 2 i 2 2 i tl. Horst (Jo- Mcobu) on (Johanna E Utharina Hendr.i nutt. en fr. hw. i nutt. handw. Weannei nutt. en fr. hw. [iMarg. Delphine) I UUtU. rMacobaPietem.l nutt. handw. R l’ei ron. Maria i R Josephine) R Theresia) [•Anna Sara) pna Wilhelmina) Run-, 1 1050 2 950 2 id. id. nutt. en fr. hw. 1 nutt. handw. id Getalsterkte der klassen op 15 December 1907 1ste klasse A en B 63 leerlingen. 44 46 45 39 42 40 37 34 30 27 25 15 ƒ1450 1550 1 Ide Val (Wilhelmina Marie 1550 1 Margarethe Jeanne) 1100| ip vr. en orde oef. onderw. id. teekenen L. O. vr. en orde oef. onderw. Franse h L. O. hoofdakte wisk. L. O. vr. en orde oef. hoofdakte vr. en orde oef. ond.es I gymn. L. O. ond.es nutt.en fr. hw. ond.es nutt. handw. ond.es a—k, de Vries. (SJ q en s. Als bij 801 school 50: Ammunitie* haven. 50 30

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 506