I T I i i In 20 20 i i 8 8 w. h.) 1 1 2 2 I 2 I K’),H'*L IJ HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. Bedrag SOORT Straat of gracht van I SAMEN NAMEN NAMEN het school* waar de school 1 ix EN EN geld. gevestigd is. KAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 8. Lijnbaan 38. a—k, ff.) noo; ir.i 700' 2 700: 2 ff. H.i 700' 700; 000 800; 2 (G. H. Jl.i 2 iertT. iA, J.) 2 handwerken: 76ö Totaal Wsw. d. Berg. (T.) kc.) gymnastiek K (E.) DER SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. 41 leerlingen* hoofdakte vr. en orde oef. onderw. Gymn. L. O. en M. O. Teekenen L. O. aó, 'O 5 fl ƒ3501 voor ONDERWIJZERS rie hel Hoofd der school wordt bijgestaan. i(Th.) i. (P. J.) ley. |H. H.) hoofdond. id. vr. en orde oef. Duitsch. hoofdond. vr. en orde oef. Fransch. onderw. vr. en orde oef. hoofdond. I vr. en orde oef. hoofdond. vr. en orde oef. hoofdond. vr. en orde oef. onderwijzeres vr. en orde oef. I onderwijzeres vr. en orde oef. nuttige handw. onderwijzeres nuttige liandw. onderwijzeres. 1 J ■A.i 1) IA F.i 1 (Gj |A. E. E.i 31 33 33 39 40 38 39 39 35 32 28 428 leerlingen nuttige handw. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. EN BENAMING 2 I 2 i 2 I 2 1 2 2 2 2 2 2 ■S a—k, j Braucknian. (A. P.) q en s. hoofdond. Fr. i f 1200 1300 1100 1000 600, I rólA’Ej iM. L.i J- M. C.) I®. M.i M. I., 1351 1 90. 2 135 i 105 135 90 105 105 135 135 135 75 75 75 1 iStokla. (A.) 1 'Lukkien. (G.) 1 van Kempen. (A.) I Thierry. (D.) iMeulemans. (M.i 1 Getalsterkte der klassen op 15 December 1907 1ste klasse 2de 3de 4de 5de Ode 7de 8ste 9de 10de llde 12de f 1001 Als by 80 school 50. Ammunitie* 301 haven. 1001 Openbare lagere school dor 2de klasse. Rang of akte I verdere toelatingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 507