I II I 8 i 1 I 20 20 l I 1 i '9 i 2 I 1 a z - m B 3 •g 1 gr I 5 I 9 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKEL1NGEN. Bedrag Straat SAMEN van NAMEN NAAIEN het school ss Inl EN EN bORNAMEN. geld. gevestigd is VOORNAMEN. VOORNAMEN. P. J.) Openbare 4) U. B.) i(W. K.) 1150 2 8 16 December WO" (Gymnastiek: gymn. M. O. •9001 I f1550' 1 1 1 Ryswijkschc straat. r» Rang of akte en verdere toelatingen. hoofdakte Franseh. Rang of akte en verdere toelatingen. 2 2 2 I 2 2 2 2 2 2 2 SOORT EN benaming nsn SCHOOL. 106 90 90 135 verga a 8 ItiE. H.) AL) i(C.M. H.) 950 700 700 *900, ri fl -2 cc tq a B 3 a N a o s kir.i k(J. A.) W 6.1 195 ]QKl 1351 135 120 105 90 90 Getalsterkte der klassen op 41 leerlingen. 4<» 40 40 41 41 41 40 40 31 26 _24 445 leerlingen. 135 2 ■anel g 2 2 2 2 2 2 f 100 800; 700 700 1ste klasse 2de 3de 4de 5de Gde 7de 8ste 9de 10de 11de 12de Totaal 1 Koens. (J.) hoofdakte. gymn. L. O. hoofdakte. id. id. schreven M. O. onderwijzer, teekenen M. o. wiskunde L. O. onderwijzer, hoofdakte. id. ond.es. Franseh. nutt. en fr. hw. !ond.es. nutt. hw. id. hoofdakte. Fr. nuttige handw. de Leyser. (P.) v. Wachem. (Chr.) j Appenkamp. (G.) (Zimmermann. (R. C.) nutt. en fr. hw. id. id. nuttige handw. id. id. id. nutt. en fr. hw. i nuttige handw. teekenen L. O. i nutt. en fr. hw. nuttige handw. id. i nutt. en fr. hw. teekenen L. O. P. M.) IJ.) M.E.) OLD.) SJ ril B.i I Openbare a—k, Koops. fWolteri lagere school der g en s. 2de klasse. ONDERWIJZERS ré het Hoofd der school wordt bijgestaan. Handwerken? ■t (M. C. H.) I IS.W.I Als bjj school 50'Ammunitie- 30; haven. 80 1200 1250 1250 of gracht waar de school

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 508