i I I 11 w I I 20 20 a I 11 1 S i s Ke) ii KWEEKELINGEN. HOOFD DER SCHOOL. Bedrag SOORT Straat van XAME5’ of gracht NAMEN NAMEN waar de school ES EN luk! EN gold. (KAMEN. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. (Rudolph a—k. 1 Jani 1 Uqei 1100; 1 2 irguerite Bertha 2 790' 2 handwerken iWWmina 1 2 120. 2 80' 2 tAnnai 50 2 öninastiek: gymn. M. O. I 807.60j n r> Rang of akte en verdere toelatingen. KN BENAMING 41 leerlingen. w n n M f' n n n n n DER SCHOOL. 135 90 50 50 2 2 2 2 2 I 2 2 I hoofdond. I (1878) Fransch. Wiskunde. vr. en ordeoef. i de Vries. (Fedde) q en s. Als bij school Ammunitie- haven. (Johannes msi iHendrik) 700 750 fl a j3 S a 5 2 2 ■s X5 O bfi £1 Rang of akte en verdere toelatingen, ONDERWIJZERS ré bel Hoofd der school wordt bijgestaan. id. onds., nutt. handw. nutt. en fr. hw dipt. paed. nutt. handw. dipl. paed. nutt. handw. onds., nutt. hw., teek., vr. en ordeoef. 180| 135: 2 135 1100 1105' 800 800 905 82 32 28 39 41 38 34 27 38 23 26 58 Totaal. 457 leerlingen. hoofdond., Fr. vr. en ordeoef. hoofdond. vr. en ordeoef. hoofdond. vr. en ordeoef. hoofdond- wisk., vr. en ordeoef. hoofdond. vr. en ordeoef. hoofdond., Fr., vr. en ordeoef. onds. nutt. handw. onderw. onderw. onds., nutt. hw. vr. en ordeoef. onds. nutt. hw., Fr., vr. en ordeoef. hoofdond., Fr., hoofond., wisk., vr. en ordeoef. 7**1350 I *1250 1100 1100; 11. RJjswtjksche plein 38. Openbare I lagere school der I 2de klasse. ’illem Ccmelis) (Gloudie) 1 onds. nutt. handw. nutt en fr. hw. teek., dipl. paed. nutt. handw. dipl. jiaed. Kull. (Jacoba ie Jeanne) KisciisLambertus) (Jacobus) de Gilde. (Petro- iharinai Wilhelmina 1 Welter. (Maria) 1 J Oreille. (Pieter) het school- ill :f 100 i 100 Getalsterkte der klassen op 15 December 1907 1ste klasse 2de 3de 4de 5de tide 7de 8ste 9de 10de tide 12de ScbipJ>ers (Susanna Wilhel- Jjanna Adriana) Wana Catharina (fohanna) i Wronella Geer-, lariai

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 510