I I I 1 m is 1 20 20 13 13 g Wmnastiek te) fc^irkje pmnaHendr.) s I HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. Straat of gracht MEN NAMEN NAMEN waar de school het school info! ES EN EN gevestigd is. geld. KAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. 13. De Gheynstr.51. vak j. 1200 1 ■J Met akte: Stempels. (Johanna Jac.a.) 100 1000! 2 (Johanna Elisa- 1100! 2 1100! 2 850' 2 handwerken: n 135! 2 M Janna n (Maria! 120! 2 75 2 id. 76j 2 gymn. M. O. g 1 1 1 n n n n n 473 leerlingen. Bedrag i van 180! 1 185j 2 MUUU ^nana Joh; t (Pieter Leendert) el t Antonie) ntilaurens Ber- id. id. nutt. handw. onds. nutt. handw. 135 135 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -o 76 751 10öj laf. (Hendrik ESI Adrianus Cornelia) ewn (Frederik) .iJohanna Elisa- ühelmina) (Ellen Jacoba) 700 900, 600 900 Rang of akte en verdere I toelatingen. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. nutt. handw. dipl. jpaed. id. a—A, van der Kraan. (Hendrik q en s. Johannes) i Rang of akte en verdere I toelatingen. I hoofdond. wiskunde, 42 leerlingen. 41 40 39 40 41 45 40 42 42 32 29 Elisab.) r’a®.naJacoba) Rua Antonia g“ina Catha- Fa Adriana) Openbare lagere school der 2de klasse. wwn, (Henriêtte letranella) (Rebecca) onds., teek., nutt handw. 105! 90 Ronda. (Johanna Cornelia) van Malsen. (Anthonia Christina Maria) de Jong. (H. C. J.) fcrg. (W ilhelm.a Machteld Elisisab.) (Marianne Elisa- 855; r 100 80’ fee Wilhelmina Amelia) fl! en| 'W I huis I ƒ1800: 1200 1100 hoofond., Fr. i hoofdond. id. vak j. hoofdond. Fr. hoofdond. id. ond. onds. nutt handw. hoofdonds. taal en lett M.O., vakj., nutt.hw. hoofdonds. nutt. handw. hoofdonds. ONDERWIJZERS rie het Hoofd der school wordt bijgestaan. nutt. handw. nutt. handw. onds. vak j. dipl. paerf. nutt. en fr. hw dipl. paed. en meth. id. id. Als bij school jAmmunitie- 501 haven. Getalsterkte der klassen op 15 December 1907 1ste klasse 2de 3de 4de Ode 6de 7de 8s te 9de 10de Ude 12de Totaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 512