I I I I r 20 20 1 1 I 1 I! - 14 I. I 8 2 I I 11 14 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. Straat of gracht van NAMEN SAMEN NAMEN waar de school Inkc EN EN gevestigd is. BORXAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. *1200 1 Wicherts (Maria) Postma (Sikkel a—k. 14. Hoefkade 101. hJannis Marinus) 1 lAriei 650 2 600 2 (Anna Maria 1000: (Adriana) 6oo: toe. handwerken nutt. handw. i 195 1 105 2 n 75 2 Totaal 135; 2 90 2 Gymn. M. O. 900 443 leerlingen. het school geld. (■(Willem Cornells) Wilhelm) air iWeClazina) 'I gymnastiek: fillem) SOORT EN benaming DER SCHOOL. 41 leerlingen. n w n n. en fr. hw. paedteek, nutt. hw., paed. id. id. 120 90 120 75 90 2 2 2 2 2 2 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de ƒ100 100 30 30 Als bjj school Ammunitie- haven. 40 37 40 40 42 40 38 38 33 31 23 cc C 75 90 is (Cornelia) Elemi lEiza Theodoras) 2 2 2 i Bedrag Getalsterkte der klassen op 15 December 1907 1ste klasse Rang of akte en verdere toelatingen. I i f 17(X ‘vergoe i hui W I (Crans (Jan) Kerrebiin(Jacohus Johannes) Carrière (Johannes Gerardus I Egbert Jacob) hoofdakte Fransch i ;L. O.en M. O.(A): Duitsch, Engelsch, I vr. en ordeoef. 2 I Openbare I lagere school der 2de klasse. nutt. handw. paed. meth. I nutt. hw., paed.! n. en fr. hw. paed. nutt. handw. j onds. paed. nutt. hw., paed.; id. pmen (Henriette P Pet ronella Memina Cath.) P (Julia Johanna wrneliai piana Johanna) Ó'tJ'60 Aaltje) 5®. Itederikai Maetmina Antonia Iffrancisca M^) E^irkje Maria' P Hendrika) pöerika Alii da) FOliaa) hoofdond. id. id. vr. en ordeoef. I hoofdond. vr. en ordeoef. ond. vr. en ordeoef. wiskunde L. 0. ond. vr. en ordeoef. hoofdond. amp (Maria Elisab.)] hoofdonds. onds., Fr., nutt. handw. vr. en ordeoef. hoofdonds. nutt. hw., Fr. ond.es nutt. handw. vr. en ordeoef. 1200 1 1100 1 1100 ONDERWIJZERS wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. 900 1000 675,! 2 i Rang of akte en verdere i toelatingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 513