I i I t 1 1 20 20 I Bfyff 1 17 17 1 ft"* KWEEKELINGEN. HOOFD DER SCHOOL. Pr - Bedrag Straat van NAMEN namen NAMEN het school info EN EN EN geld. VOORNAMEN. BEAMEN. gevestigd is. VOORNAMEN. Ten Have (Jan Jacob) I 17. Ferdinand Bol- straat 31. 750 2 (Maria Johanna)! 1005 2 (Wilhelmina) Ü00 2 1055 2 handwerken gymnastiek: Wannes) gymn. M. O. 765 1 1 1 Rang of akte en verdere toelatingen. 1 Rang of akte en verdere toelatingen. a—k, i q en s. j n n n n n Totaal n n 446 leerlingen. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. m (Reina) it ’Catharina) uia Wilhelmina) fena Johanna i (Hendrika ond.es. nutt. handw. id. id. id. ƒ1200 1200 1200 1100 990 GOO 1 2 2 2 2 1 1 2de 3de 4de ode 6de 7de 8s te 9de 10de llde 12de f c id. id. id. id. ond.es. nutt. en fr. hw. teek enen. 180 135 105 105 105 ïubmu> Arie) pen (Gerardus BUSI loldus Gerardus) h. laria Christina 1 O 2 40 38 38 45 43 48 47 38 26 24 23 2 2 2 2 2 90 90 105 W 105 -> 15 December 1907 36 leerlingen. n n n n n n I M Lijsen (Elisabeth) Schrale (Froukje) Grenzius (Johanna) Piets (Bernard) 100 i 80 80 30 Als by I school Ammunitie-i haven. 'I Hoofdacts. Wiskunde. Teekenen. Gymnastiek. (Aardrijksk.M.OJ Openbare lagere school der kZde klasse. pielnnna Agatha) (Johanna) hima Helena) Mermina Maria) prtrude Hermine) of gracht waar de school hoofdond. hoofdond Fr. vr. en ordeoef. j hoofdond., Fr. hoofdond. H ding Getalsterkte der klassen op lste klasse n n n n ONDERWIJZERS rie hel Hoofd der school wordt bygestaan. pohannes Matth.) [(Willem Hendrik) hoofdond. teek., wisk. vr. en ordeoef. ond es nutt. handw. Iond.es, nutt.hw. vr. en ordeoef. btroneila Go verdol ond.es, nutt.hw. [hanna Anthonetta|ond.es, nutt. hw. i vr. en ordeoef. ond.es, nutt.hw. teekenen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 516