1 i I I 1 20 20 i r 18 18 r. i s f j I I - v I HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. Straat Bedrag of gracht NAMEN van NAMEN NAMEN waar de school Inka EN EN EN gevestigd is. VOORNAMEN. geld. ORNAMEN. VOORNAMEN. Baars. (Kornelis) a k. Eliza Hendrik) IS. Zusterstraat 121. f kst (Johannes) 1200 1 h li iHendrik Pieter i iüem Lorenz) 1 Jerard Willem) onderw. 800f 2 -'ij 1020 2 1020 2 075; 2 handwerken A Totaal Gyinn. M. O. 540 w (ISUO verg Rang of akte en verdere toelatingen. SOORT EN BENAMING DEK SCHOOL. id. id. id. id. id. id. id. id. id. 800 800 2 2 fs (Lute» pbe Neleids) 105 105 800 850 Bogaard (Leendert) Kramer (Maria) hoofdacte. Fr. L. 0. Schoouschr. M. 0. 90 75 Rang of akte en verdere toelatingen. 2 2 2 2 1 s 90 99, 90 80 80 42 leerlingen. 37 23 311 32 48 44 41 40 32 25 23 16 428 leerlingen Getalsterkte der klassen op 15 December 1907 Istc klasse 2de 3de 4de 4 de 5de 6de 7de 8ste 10de 11de 18de 14de Willem Johannes)' (Hendrik Jacob) nutt. en fr. hw. id. 10oj 2 2 2 2 gymnastiek Eduard hoofdakte. I id. vr. en ordeoef. hoofdakte. id. wisk. L. O. aardrk. M. O. As., Fr. L. v. nutt. handw. i fonds., nutt. hw. vr. en ordeoef. ionds., nutt. hw.: Openbare lagere school der 2de klasse. ®lia Jacoba) P iJobanna a Jacoba) totruida) Henürika ai 1 (Bertha) 'Anna Cornelia i wantje) Adriana Joba Hendrika) ja Wiiheiminn) ■aria» ®r,aiia Alida) 1100! 1 1100' Als by j i school Ammunitie-' haven. rg (Annh Maria) j onds., Fr. L. O. j ren-du Mortier Suzanna) laria Johanna 2 2 75 2 h.akte, Fr. L. 0.iV120o! 1 vr. en ordeoef. hoofdakte. j vr. en ordeoef. hoofdakte. Fr. L O. hoofdakte. vr. en ordeoef. j onderw. Duitsch L. o. Z" 1_ 1-Z ONDERWIJZERS rie het Hoofd der school wordt bijgestaan. 1751 1 195 2 I het school-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 517