I I t> t I •1 1 1 20 20 1 t 2 t ii i I 8 I 1 19 19 HOOFD DEK SCHOOL. KWEEKEL1NGEN. Bedrag Straat van of gracht SAMEN NAMEN NAMEN ES j Inkq EN EN geld. (éRHAMEN gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Pieter Jan) |V1200.i 1 lü. Van Dauwtr. 1. 900| 2 I üanna Theodora) 700 2 en (Ida) handwerken id. 1 gymn. M. O. 560 I I i het school- 80 50 A. q en s. rt M Totaal SOORT EN BENAMING DEK SCHOOL. ONDERWIJZERS w het Hoofd der school wordt bygestaan. Johannes Gulijn) jeendert Pieter) Veen i Watze) «s (Johannes Simon) d Johannes) verg'd hui 105 75 SM) 75 75 90 5 600; 2 j 700; 2 1 195 120 135 90 gymnastiek (Bernardus i «wplius; Rang of akte I en verdere toelatingen. 1 2 2 2 105 2 105^ 2 90) 2 Als bh school Ammunitie*! haven. Getalsterkte der klassen op 15 December 1907 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de *4 M w. UCU1U W I I onds., vak j. i i nutt handw. hoofdond.» vak j. 41 leerlingen. 38 32 33 37 44 89 42 88 30 30 36 440 leerlingen. I I i Velthuisen (Johannes) Hoofdacte (’78) f 1800 Fransch. Engelsch. Hoogduitsch. waar de school 2 2 I 2 2 2 2 Openbare lagere school der 2de klasse. Rang of akte en verdere toelatingen. •etaiina Alida) nutt. en fr. hw. ®K"L nutt. handw. n. en fr. hw. nutt. handw. id. I hoofdakte. vak j. Fr. hoofdakte, vakj.1200. 1 1100! 900 i Smelt (Fenna Hendrika) Meffert (Peternella Rudol- i 1 j phina) 1 van den Blink (Elisabeth) 1 Bourgonje (Carolina) 2 khoven (Elisabeth) nuttige handw. (AdrianaElisabethnutt. en fr. hw. «»ba Johanna) id odewijka Johann.u’ nuttige handw. ïar.a Wilhelmina) nutt. en fr. hw. ^Elisabeth i nuttige handw. al igejJacoba id. Ma) Jtonia Maria» nlbelmi"-* (Betsy) i (Gerrit je) (Tina Geertruida). P (Anna Maria) ohanne> Marinus) ■Franck (Frederika! nina) ng i Wilhelmina j 700 2 900 2 650 2 id. id. id. Hoogd. ond.. vak j. I sch.schr. M. 0. j ond., vak j. id. f 50 100! id. handteek. nutt. handw. hoofdonds. nutt. handw. nutt. handw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 518