t \l I i l I I I 20 20 I I d J F 2 I i i 'Il I S I 20 20 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKEL1NGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN KAMEN NAMEN Inks EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. OORNAMEN. VOORNAMEN. (Haack (Johanna Catharina) ƒ100 Hoofdakte. ■Hendrik! hoofdakte, Fr. (’ƒ1200 1 1 k (Hendrik Jan) 700 2 punusi 800 2 (Jam 600 2 Risberta Maria) 600 o 600 2 Ie handwerken 75 2 90 2 2 75 120 2 105 640 100 leerlingen. 11 gymnastiek: ^hannes) PEK SCHOOL. Rang of akte j en verdere toelatingen. 1 Rang of akte en verdere I toelatingen. 20. N. Haven 935. (Lamgroen) EN BENAMING Goudswaard (Johannes Fredrik) abuizen (Frans) i (Johannes Bern.s) i (Willem Gijsbertus 2 o riana Johanna ikai Catharina) A, q en s. -i vei| 7 w i letta Maria) Lnna) D. P. ld. ld. het school-1 gynin.L.enM.O. ond. 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de Totaal. uouiuuKve, r r. j vr. en ordeoef. hoofdakte, id. id. Getalsterkte der klassen op 15 December 1907 34 leerlingen. 38 33 38 26 41 35 39 32 28 22 ONDERWIJZERS wie bet Hoofd der school wordt bijgestaan. 700( 2 600' 750 waar de school Als bij I school I Ammunitie- haven, i I nuttige hand w. id. D. P. nutt. handw. D. P. en M. id. Openbare lagere school der 2de klasse. aana Louisa) Wilhelmina Agatha) tHendrika nda (Cornelia Johanna) i Metta Christina Annai ifflisabsth WUhel- kyn (Suze) $ana Hendrika) Maria Anna) J-Kwymau eUa Horina 8uz.a)l *Maria Isabella)! jjEltelina) 90 2 901 2 90 2 1200' I 1200' 1 1100 1 id. vr. en ordeoef. hoofdakte. wisk., teekenen. ond. vr. en ordeoef. j onds., nutt. hw.( vr. en ordeoef. id. onds., nutt. hw.,j^teek. onds., nutt. hw. vr. en ordeoef. onds., Fransch, Eng., nutt. hw. I vr. en ordeoef. j nutt. handw. I D. P. nutt. en fr.hw. D. P. en M. nutt. handw. D. P. nutt. handw. D. P. en M. nutt. handw. D. P. id. onds. i».-.. i vr. en ordeoef. j i| nutt. handw. i D P ^inaaa‘KedorUaj 00. 2 185 2 150 1 90; 2 90' 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 519