51 van I voor de doortrekking van de nieuwe straat tusschen het Lamgroen en de Nieuwe Haven 1 e. van F. P. C. v an de r K r o ft, weduwe P. v a n d e r Ham het huis met erf en plaats aan het Lamgroen, no. 44, kadaster Sectie G, no 1258, groot 57 c.A. voor f 4.600.— voor de verbreeding van de Wassenaarsche straat: le. van G. M. de Niet e. a. een perceel erf, kadaster Sectie A. F., no. 586, groot 2 A., 91 c.A. voor f5500 en vier huizen met erf, nos 108, 110 112 en 114, kadaster Sectie A F, no. 577, groot 45 c.A., 584, groot 36 c.A., 585, groot 22 c.A., 587 groot 71 c.A. en 589, groot 42 c.A., voor f6000. 2e. van A. van der Zwan Azn. e. a. een schuur en erf, kadaster Sectie A F, no. 579, groot 33 c.A., voor f 577.50: 2e. van .1, Kor ff de Gidts de huizen Lamgroen nos 38 en 40. kadaster Sectie G, nos 3462, groot 41 c.A. en 3463. groot 77 c.A., alsmede het perceel open grond, kadaster Sectie G, no. 2823, gelegen achter gemelde huizen, groot 15 c.A., voor f15000.— 3e. van F. Dieke het huis Lamgroen no..42, kadaster Sectie G, no. 1257, groot 52 c.A., voor f 2100. met het oog op de ligging in de onmiddellijke nabij heid van- of grenzende aan de terreinen van het Gemeenteziekenhuis le. van W. J. J. Driessen de huizen aan de Lange Beestenmarkt hos 177 179, 181, 183, 185, 187, 189,191, 193. kadaster Sectie K nos. 1454, 1452, 1451, 1450, 1449, 1455, alsmede de ter plaatse gelegen perceelen, kadaster Sectie K, nos 1456, 1453 en 1698, te zamen groot 6 A„ 20 c.A., voor f 35000.— 2e. van II. A. Burgwal de huizen Lange Beesten markt nos. 141 en 143, Kadaster Sectie K, nos. 1122, 1123 en 1124, te zanten groot 1 A., 82 c.A., voor f 900. 3e. van K. Hofland een huis met schuur en erf, kadaster Sectie A F, no. 578, groot 47 c.A., voor f2250.—; I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 51