I I i i i I 1 11 n i I I H 1 I i 20 20 i i I 1' i I - I V 21 21 HOOFD DER SCHOOL. KWEEK ELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN Inkd EN EX EN gevestigd is. geld. IORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN Hoofdond. 1700 Laban (J.) 30 Handwerken Muis (W. J. C.) m Gymnastiek: E, E.i Totaal s DEK SCHOOL. 40 leerlingen. Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. 21. Stortenbeker- straat 10. a—i on 7 en s. iH. M.i IA. M.i LW.i ft! IJ-C. G.i •Ai i 5 QD 40 40 37 41 44 42 40 36 27 33 27 _19 466 leerlingen 1 1 2 I 2 2 2 o 2 2 1 2 2 2 2 2 2 r 2 2 2 EN BENAMING 660: Openbare lagere school der 2de klasse. Als by school 100 Ammunitie-' haven, i nutt. en fr. hw. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. hoofdond. id. id. boekh. M. O. wiskunde M. O. hoofdond. id. onderw. id. ends. id. teekenen. onds. id. id. Getalsterkte der klassen op 15 December 1907: 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de llde 12de 13de waar de school f 1200 ♦1200 *1100 135 90: 90 75 75 75 90 75 75 120 90 eoi 1 Leech ot (M.) 1 de Bruin (N.) 1 Boxmeer (S.) iGroot (R.) 1100 800 700 600 *1000 750 700* 700. 600 Moo ;j- 100 ONDERWIJZERS ne bet Hoofd der school wordt bijgestaan. s ■3^ Si 8- -S i? ii O) het school- I voor LMi (M. A. (A.1 tdekooper (M. C. E.) J.A.i B iT.i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 520