I 1 I I i I I F i 20 20 I I 22 22 2 I i 2 f I i” I S ‘i HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. Bedrag Straat of gracht SAMEN NAMEN NAMEN waar de school Ci I Inkt EN EN geld. gevestigd is. «EXAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. a—k. 22. Pretoriusstr. 95., 1100, paal 'Arjen) 1100, fcndrik Christiaan) 1100; t ueob) 1100] pint» farad' 2 December 1907 2 135i IA.' iH.i p(H.> r.c.1 ft 2 nutt. i(I.) i van I het school- Rang of akte en verdere toelatingen. SOORT EN BENAMING DKR SCHOOL. i Jacob I w iJohanna) p iKomelis) ut (Cornells) gymn. M. O. id. 75 75 2 2 2 2 2 2 2 2 ii (Arie) ilanrentius) |k (Adriaan) e handwerken: fiOOi 700‘ 2 2 1 gymnastiek ■Dj 2 I 2 2 If'Aj t(J.| 1|A.i 798.75 I 157.50 r (Hendriks) (je) 80 100 I 75 75 75 75 600' 800 I l g 600 700 nutt. handw. onds., vak id. sch.schr. M. O. nutt. handw. h.onds., vak j. nutt. handw. sch.schr. M. O. 39 43 40 38 32 37 40 40 82 32 38 33 33 30 547 leerlingen. Als by school 80 lAmmunitie- haven. f 50 50 JS a B 75 75 75 75 75 1 2 i 2 75 2 75 2 8001 (Na 1 Jan.) I nutt. en fr. hw. paed. nutt. hw., paed. nutt. en fr. hw. teekenen L. O. nutt. hw., paed. nutt. handw. id. id. paed. meth. nutt. hw., paed. id. id. id. nutt. handw. ld. paed. meth. nutt. en fr. hw. paed. hw., paed. id. Openbare lagere school der i 2de klasse. Getalsterkte der klassen op 15 1ste klasse 40 leerlingen. 2de 3de 4de 5de 5de 6de 7de 7de 8ste 8ste 9de 10de 11de 12de Totaal A B Hoofdond. f 17(M Fr. L. O. en M. O.jvergoa Vak j. I hui I Rang of akte en verdere toelatingen. 1 ide Haas (Margarethai 1 Riedyk (Adriana) Erdmann (Johan) 1 Grootendorst (Anna) IRauwerda (Elizabeth) ONDERWIJZERS wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. hoofdond. V1200 id. j ”aaI teek.L. O., vak hoofdond. Fr.L.O., teek.L.O.] gymn. L. O. hoofdond. teekenen L. O. hoofdond. vak j. id. onderw. hoofdond., vak j. sch.schr. M. O. onds., vak j. nutt. handw. hoofdond. vak j. onds., vak j. hoofdonds. Fr. L. O., vak j. Rao werda (Pieter J ansz.) HOOj 1 i -700! 2 «00 2 700| 2 I 2 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 521