I I t 5 g I i I O 20 20 i 23 23 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Straat of gracht van KAMEN NAMEN NAMEN waai’ de school het school ing EN’ EN EN gevestigd is. geld. böRNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. iliem Johannes) 1100 1 1150! 1 750 2 700 700 n j 700 2 900 2 onds. 700 lari-' Jeanne 8G0 •Hendrika Petr a 700. o handwerken 90 CMI Totaal. «ninastiek Weriki gyinn. M. o. 787.50 1 2 H Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. A< B. de Beste (Adriaan Jan Pieter) ƒ1250 1100 1100 23. Terwesten- straat 101. Hillebrand) (Geniti Sikkei hoofdonds. vak j. onds.. vak j. nutt. handw. ONDERWIJZERS rie het Hoofd der school wordt bijgestaan. f 17'0 ven voor! 90 75 75' 75, 751 180 75 DEK SCHOOL. A B 100 80 a—A-, q en s. EN BENAMING 2 2 rdiat Ra M. M.) 2 2 i 2 2 1 2 2 Hoofdond. Fransch. Teekenen. Gymnastiek. I 35 leerlingen. 32 41 35 39 43 44 41 41 33 36 28 35 26 26 535 leerlingen. 2 I 90 2 i 1 iUytenbroek (C.) 1 |V. Renswoude (B.) 1 Krop (G. K.) !v. 't Hoff (A. .1.) nutt. handw. id. paed., meth. nutt. hw., paed. id. id. id. paed., meth. 1 nutt. handw id. nutt. hw., paed.i nutt. en fr. hw.l 1 nutt. handw. nutt. hw., paed. id. id nutt. handw. nutt. en fr. hw paed. ïana A.l "■Smit douise C. J, a.) Mmelia J.) p (Jacoba P.) 1 Anna 8.) «urne “Ma e.i «fietfe Maria, (Mana A.) ,Mie) wnelia A itiaïT.i 2 2 i 2 751 2 90 75 75 75 90 Openbare lagere school der 2de klasse. Getalsterkte der klassen op 15 December 1907: 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 9de 10de tide 11de 12de 13de hoofdond. hoofdond., vak j. hoofdond. Fransch, vak j., hoofdond., vak j. sch.schr. M. O. reld (Karel Jacobus) hoofdond., vak i. dipl. stenografie! en maehineschr. ond. oud., vak j. 700 2 700 2 Aukeï ra lAploniui Isaac) ffiKarel Frederik) |ond., wiskunde, vak j. tones Bernardes)!hoofdond., teek., gyinn. endrikus Johannes hoofdond., Fr. lis Franciscus) i vak j. den (Herman I hoofdond vak j. iodoraPetronella onds., vak nina) k i.Johanna Als b|j school 30 Ammunitie- 100 haven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 522