I I T F 20 20 i i I I 25 25 Ivnooj 5 ns vers S 5 11 c. •5 iE HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. Bedrag Straat of gracht KAMEN van NAMEN NAMEN het school- !S EN EN geld. gevestigd is. ORKANEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN olaa? Willem hoofdakte. ƒ100 Antonie id. i 1200; 1 fry Louise) -- ^,r y vilO. •hulpakte, j en A.j jr Albertina handwerken: (Cornelia id. 76 ma) id. 75Ï 2 I ^turc. Wolmarans Januari 1908 zijn de leerlingen overgebracht ij Sinds 1 SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. i Rang of akte en verdere toelatingen. I Tbonia) Buna Gesina Rang of akte en i verdere 1 toelatingen. a—k. q en s. Hooftman (Jan Leendert) Hoofdakte (1878) Gymnastiek. id. id. 2 2 25. Jan van Go jen straat. O (Hulpschooh 3de 3de 3de 4de 4de 4de 8ste ienri Adriaan) melis l 1 2 2 i 2 c c bfl I a> s 700 600. 2 15 December 1907 38 leerlingen. 30 35 21 36 34 34 25 262 leerlingen. Getalsterkte der klassen op 2de klasse r c A. B. Totaal fr. hw.! id. id. id. 1100 600 600 600 I gymnastiek: pen bare lagere school dor 2de klasse. waar de school i - i naar de school aan de Heesterman (Johanna Christina) foer I iiWilhelmina) jet Adriana Arigje) dida Christina A Is bij i school i Ammuni tie haven. I ONDERWIJZERS tet Hoofd der school wordt bijgestaan. id. I hulpakte, j. T> A. I Fransch. hAdriana Arigje) hoofdakte, /enk.I Alhprt.ina Ihnlnnt-t., i. Philippine) inutt. en f nutt. handw. 135. 1 75 2 75; 2 I 75) 2 75j 2 j 75| 2 76| 2 75. 2 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 524