1 XJ I I t f s 1 i i I F i 20 20 I 2? 27 T 5 i I HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. wie Straat of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN het school- EX EN EN gevestigd is. geld. iOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Is hoofdakte. «-A-, i j en s. ck (Johanna 1 I 2 B g Ifisb.) gvinn. M. O. 1 Kang of akte Totaal 195 ioö! 373 leerlingen. Rang of akte en verdere toelatingen. SOORT EN BENAMING DEK SCHOOL. 32 leerlingen. en verdere toelatingen. i Johanna i rré (Mathilda id. id. 105 105 •27. Rotterdamsche straat 106. Hoofdakte. Fransch L. o. ri7t vrije v id. id. id. id. 90i 90 507.50t VlSOOi ♦1500 2 2 Bedrag 2 2 31 41 38 41 40 38 37 29 26 20 2 2 2 2 2 i van Schie (Jacobus Lucas» 105 2 105 90 90 waar de school 2 2 i Ij 2 I Openbare lagere school der 2de klasse. taberdma Johanna)' Ida) feen (Rosa Rachel» F'Maria Hubert a i pth) fernelia Wilhelmina) (Anna Cecilia) Getalsterkte der klassen op 15 December 1907 1ste klasse A 1st© 1ste 2de 3de 4de 5de 6de 7de Sste 9de isi.Miannes<Jornelis)l hoofdakte. I Fransch L. O. lliflWilhelni Pieter)! hoofdakte. I ,e Gymnastiek: ONDERWIJZERS het Hoofd der school wordt bijgestaan. Bffi Uohanna I nutt. en fr. hw. ptó P (Johanna Jacoba: nuttige haudw. I p) id. id. hoofdakte. !*1200 Fr. L. O., vak j. oiiderw. I 1000: I use! 900j 2 1000 600 600i f 100| Als bij 30 school i Ammunitie-! haven, j 1 Kempees (Minette Eugenie) Poortman (Wilhelmina 1 j Adriana) 1 1 iw Wilhelm Pieter) - I Fransch L. 0. j (Johannes Frederik hoofdakte. [♦1200 IDS) I fillem Care!) i (Willem Johannes) hoofdakte. I wiskunde L. O. (Jacob Jan) I hoofd akte, j j Fransch L. O. j Wgnstok (Elisabeth) onds. ivendiik tGerarda) id. (Maria VVjjnanda) id. j Fransch L. 0. lie Handwerken Inkor

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 526