i i 20 20 i! i 28 28 KWEEK EI,INGEN. HOOFD DER SCHOOL. Bedrag Straat van NAMEN of gracht NAMEN NAMEN waar de school EN g BN geld. mXAMEN. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. ijtaelis Marinus) i Knoppien (Albert) Openbare 28. Duinstraat 10. (Louis) 2de klasse. haven. tabus Hendrik) 2 2 h handwerken gymn. M. O. n n Rang of akte en verdere toelatingen. Hoofdond. Wiskunde. Landb.kunde. k-KorvertWilhel- (hnciska) 1 2 2 2 SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. 27 34 800 800 700l 106 76 7b g a I f2li vrjjv i arel Frederik Louis) lem) repen iLeendert) henk (Pleunus dus Jan) (Sytze) 1400 1200| iiool HOOi 900: 1000' 2 2 2 I 2 o 2 i 2 vr. en ordeoef. onds. hoofdonds. Als bjj I school 50, Ammunitie-, id. vr. en ordeoef. 1 onds. Fransch, id. nutt. handw. f 100 301 50 30 Openbare a—k, lagere school der q en s. 3 f i I I s 2 2 2 I 2 2 I 2 i het school 's hoofdond., Fr., teek., gymn. hoofdond., Fr., boekh., gymn. hoofdond. vr. en ordeoef. id. id. hoofdond. ond. 195,: 1 135! 2 135! 2 i 120 135' 105 90 90 75! R (Elisabeth) F? (Catharina Cornelia i [(Antonia) D (Johanna) [(Adriana) (Maria Wilhelmina) ^Jacoba Ezelina) 1 (Maria Anna) 'Maria Hendrika) tó 'Margaretha Hte Bernardina) (Marie Johanna raida) "s (Johanna) Jotlanna) lAnna Therese) Mane Johanna Hida) gymnastiek ^laauLodowyk)! id. en fr. hw. HOb I 71500 1 Taay (Grietje) Corne (Nelly) 1 Hukshorn (Albert) 'Poortman (Jacoba) 1 Scheevers (Hermina) ONDERWIJZERS wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. i Rang of akte en verdere i toelatingen. Getalsterkte der klassen op 15 December 1907 1ste klasse 33 leerlingen. 2de 39 3de 31 4de 31 5de 28 6de 37 7de 31 8ste 31 9de 28 10de 35 tide 12de en 13de kl. Totaal. 385 leerlingen. nutt. handw. i n. en fr. hw. nutt. handw. id. nutt. en fr. hw id. nutt. handw. I (Dirkje Maria|nutt. nutt. handw. i id. id. id. Inkoi

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 527