t •o 1 i\ 20 1 20 30 30 I 2 'V j HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELJNGEN. Straat Bedrag of gracht NAMEN KAMEN NAMEN EN EN gevestigd ia. VOORNAMEN. KAMEN. geld. VOORNAMEN. hoofdond. (1857); floSO’ 1 Schalkei hPieter Johannes) 50, ■Aren) 30i 100 !O5o| Anna Maria Johanna Christina 900: 2 nd Jannetje 600| 2 I Johannes 600 2 handwerken gymnastiek ”^tinus I gytnn. M. O. 720: van het school- i Rang of akte en verdere toelatingen. 30. Vijzelstraat 121. (bcheveningen) j SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. lArie) (Esther Helena) lenri Peten :(Hendrika Maria) 1150: 1000 1250: 1250. 700j 600: 2 2 39 leerlingen. 40 32 33 30 31 32 34 36 36 33 .31 406 leerlingen. eelisi (Adelbartus I H' vrjie 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 C5 s 5> E 8 onderw. onds. vr. en ordeoef. nutt. handw. onds. vr. en ordeoef. nutt. handw. ond. vr. en ordeoef. - 180 135 120 135 120 90 105 90 75 135 105 75 Als bij school i 30 Ammunitie-! haven. waar de school Openbare lagere school 2e klasse. nutt. handw. CL en fr hw. nutt. handw. id. id. id. id. id. nutt. en fr. hw. nutt. handw. id. id. Alida Henr.) Catharina) Johanna) ina) Johanna) '“«ndrlka M.) ™Geertruida) gymnz L. 0. hoofdond. (1878), 1450 Fransch L. O. hoofdond. (1889): id. i iscnaiKer (Meindrina Wilh.a! f Johanna Petr.a Catharina)! 1 Pont (Geertruida) [Schoevers (Johanna Philip- 1 pina Diederica) 1 I Maitland (Hanna Petronella Maria) ONDERWIJZERS ré bet Hoofd der school wordt bijgestaan. Rang of akte en verdere toelatingen. I Avenarius (Hendrik Hoofdonderw. Antoine) I Fransch L. O. id. onds. vr. en ordeoef. nutt. handw. hoofdonds. vr. en ordeoef. handt. L. O., Fr. L.O., wisk. L. en M. O. (K. I.) i onds., a—k, q en s. Getalsterkte der klassen op 15 December 1907 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de Totaal. Inkt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 529