52 3e. van J. E. Ch. de Wijs het huis Lange Beesten markt no. 133/135, met erf. stal en plaatsje en daarnaast gelegen poort of gang, gemerkt no. 137, kadaster Sectie K, no. 421, groot 1 A. 22 c.A., voor f 10000.— 4e. van P. M. Sa raber zes huizen aan de Glasblazers- laan nos.2, 4, 6, 8, 10 en 12, kadaster Sectie K, nos. 972 973, 974, 975, 976, 977 en 978, te zanten groot 1.64 A., voor f 7380.— van S. A. Mol Jr het huis Breedstraat No. 144, kadaster Sectie C, no 357, groot 26 c.A., het huis Noordwal, hoek Breedstraat, no. 24, kadaster Sectie C, no. 356, groot 20 c.A., het huis Noordwal no. 25, kadaster Sectie C, no. 355, groot 19 c.A., en het huis Noordwal no. 26, kadaster Sectie C, no. 2799, groot 13 c.A., voor f 8000. en zulks met het oog op eventueele verbetering van de rooilijn, zoowel op den Noordwal als in de Breedstraat; van Mr. J. Hingst e. a. een koetshuis met boven woning enz. in een poort, uitkomende aan de Laan Copes van Cattenburch, kadaster Sectie P, no. 2641, groot 1 A. en 20 c.A., voor f 5700.en zulks voor het in richten van een bergplaats ten dienste van de kanton- niers op de buitenwegen. van de Weduwe Dr. B. W. Schultetus Aeneae, geboren Laufkotter het huis Laan no. 34, kadaster Sectie L, no. 392, groot 2 A., 48 c.A. voor f 16500. en zulks met het oog op de ligging onmiddellijk tegen andere Gemeenteëigendommen aan: van de Weduwe M. de Gorter, geboren M. J. .1. Boudier e.a. een winkelhuis met bovenwoning enz. aan de Nieuwe Haven nos. 8/f0, kadaster Sectie G, no. 3070, groot 2 A., 8 c.A., voor f 13300.en zulks in verband met de ligging naast het Politiebureau aan de Nieuwe Haven vain de Wed. Nv a n d e r D r i f t, geboren W. v a n d e n Berg e. a. twee huizen met overdekte poort en open plaats nos. 49 en 53 en een achterhuis no. 51, aan de Schedeldoekshaven, kadaster Sectie G, nos. 1996, groot 44 c.A., 1998, groot 89 c.A. en 1997, groot 20 c.A., voor f 4950.en zulks voor het inrichten van een berg en schaftlokaal voor den dienst der Openbare Reiniging

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 52