t i I I r 1 f 1 i F 1 il I f I 20 20 32 32 s 5 I I I I s HOOFD DER SCHOOL. KWEEKEL1NGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht van NAMEN namen NAMEN waar de school het school ing EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. wRNAMEN. VOORNAMEN. 1 a—k. (Jacob) School E. 32. Teniersstr. 74. ptMozes Aaron) 1400 1 ysen (Anthonie) 1 hit Jani 1 oppei 1 sus iSiene Nolle) 1 Ie handwerken )fld iSarai 190 1 id. DER SCHOOL. I Rang of akte 1 en verdere toelatingen, i Rang of akte en verdere toelatingen. n n Totaal Itj leerlingen. n n 128 leerlingen. o A B A B C Schreuder (Pieter Hendrik» 16 16 16 16 16 16 16 ONDERWIJZERS [wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. Als b|j school Achter Raamstraat 8b 88 6* EN BENAMING nutt handw. dipl. jjaed. id' id. M i i3oo; HUiüberta Petron.a) Manna Eversina) Mma Magdalena Hl &rg (Johanna) VIBOO' I WA MÏA/V1 hriWillem Daniël)' hoofdakte, I 1400! 1 vr. en ordeoef. I hoofdakte, i vr. en ordeoef. Teekenen L. 0. I Gymn. L. 0. dipl. handen- arbeid. 2 i 2 2 78 2 Hoofdacte. f 190j Wiskunde L. OJvergd hd Getalsterkte der klassen op 15 December 1907 Is te klasse 2de 2de 8de 3de 3de 4de 5de hoofd akte Fransch L. O. wiskunde L. O. j vr. en ordeoef. hoofdakte vr. en ordeoef. hoofdakte, 1400J wisk. L. O., I teek. L. O., vr. en ordeoef. i dipl. zang, hoofdakte, i 140U i vr. en ordeoef. hoofdakte, 1400 Engelsch L. O. I vr. en ordeoef. i hoofdakte,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 531