I Ji iI i i 20 20 I i I I F i f I I 33 33 HOOFD DER SCHOOL. kweekelingen. SOORT Straat HAMEN NAMEN NAMEN hl ES EN EN BENAMEN. geld. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN Houwen (Klaas Gerlof) Totaal I of gracht waar de school Rang of akte en verdere I toelatingén. j Rang of akte en verdere toelatingen. S3 Van (Made straat 161. Hoofdacte. vr. en ordeoef. 15 December 1907 88 leerlingen. 35 37 37 84 36 37 35 31 32 40 392 leerlingen. KN BENAMING DER SCHOOL. «S O> -o g ^cO i de school (die 23 j üs geopend is) was |de 19U7 tijdelyk fi werkzaam. I vacatures) van het school-1 Als by school Ammunitie- haven. Getalsterkte der klassen op 1ste klasse A 1ste B 1ste C 1ste D 1ste E 1ste F 1ste G 1ste H 1ste 1 1ste J 6de I Bedrag ONDERWIJZERS wie het Hoofd der school wordt bygestaan. Openbare a-k, i lagere school der q en s. 2de klasse.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 532