i s I I I r il 20 20 I I 1 1 34 34 i I s 2 j Jaarna Maria) I I HOOFD DEK SCHOOL. KWEEK KLINGEN. .n. SOORT Bedrag Straat of gracht NAMEN NAMEN van NAMEN Inkoi EN EN EN gevestigd is. geld. kiRNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. (Jan) de Vries (Markus) a—k. 20 ct. per •Gouke) 1100 ifierrit Jan) 1100 riaan Johannes 1100 1 800 2 id. 2 handwerken Totaal Omnastiek: 19 «acob Dirk) 780 i 372 leerlingen Rang of akte en verdere toelatingen. DEK SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. 34. Achter-Raam- straat 10. fcReede (Adriana teeri iBerendina tequette) gymn. M.O. ond. id. ond., vak j. ond. ond.es id. 90 90 90 105 75 75 105 195 185 135 120 2 2 id. id. id. id. id. id. id. id. o 2 2 2 2 2 1 2 2 2 KN BENAMING ■a 600 «00 1000 looo hoofdakte, id. gymn. hoofdakte. vak hoofdakte, wisk.. vak het school- 0NDERWIJZERS tie het Hoofd der school wordt bjjgestaai 15 December 1907 40 leerlingen. 26 32 28 83 33 29 32 30 27 23 15 24 700 - 2 2 2 2 2 V1300Ï 1500 nutt. en fr. hw. i nutt. handw. i nutt. en fr. hw. nutt. handw. psabeth Maria) Louise) [(Catharina töiina Marie yna Johanna) Jwna) Charlotte) waar de school Hoofdond. Fransch. Duitsch. Engelsch. Wiskunde. Openbare lagere school der 1ste klasse. id. Fransch, vak nutt. handw. ond.es. 1 Andriesse (Piet) 1 Berends (Lisette) Vermazen (Petronella) 1 iLariviere (Marie) 1 07 350 ding ii Getalsterkte der klassen op 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de 13de 80 i 20 ct. per 80 week en per 80 |kind,17*/2ct. 30 per week indien 2 en 15 ct. per [week indien 3 of meer (kinderen uit ’t zelfde ge- jzin de school bezoeken, j Verminde ring van deze bedra- gen tot 15, [12 en 10 ct. per week en per kind kan even- I tueel wor den toege staan. 8001 2 8UO1 hoofdakte, vak.i. i Jacobus Leonardos) (Laurens Willem)’ jmelisi irie) Verkenter a Hendrika) relt i Johanna)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 533