I i I 1' I I J1 I 1 I 20 20 I I I F 8 F 35 35 2 I HOOFD DER SCHOOL. KWEEKEL1NGEN. SOORT Straat SAMEN of gracht NAMEN NAMEN het school- lui EN EN geld. MSAMEN. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Kanon (Douwe) f 35. Sirtemastr. 179. liriana Maria) 1135; 2 pn 2 700 2 onds. êOO, 2 id. 2 gymnastiek J Johannes) 420 gynin. M. O. Bedrag van Rang of akte en verdere toelatingen. EN BENAMING DER SCHOOL. g a Hoofdond. (1857) ƒ213 Wiskunde. Teekenen. Gymnastiek. M «Dirk Cornellsl komelis Pieten wnha Johanna 1100 1105 1 2 2 verge hi 5 a—k, q en s. PT*. ~'iTWV; f 900 - "t. -\ Getalsterkte der klassen op 15 December 1907 1ste klasse 2de 3de- 4de 5de 6de 7de 8ste 30 leerlingen. 18 29 33 35 31 31 27 14 248 leerlingen ONDERWIJZERS ti? het Hoofd der school wordt bijgestaan. Rang of akte en verdere i toelatingen. nutt. en fr hw. id. id. id. nutt. handw. id. tfp (Johannes t Augustinus) lÏÏisabeth Harriet limu ühelmina) ’Sophia) htinai Johanna) hoofdond. '1878) \*f 1500 1 Corljé (Johannes) hoofdond. (1889) 1200 1 vr. en ordeoef. hoofdond. (1889) 1200 id. onds. Fransch. fr. hw. onds., Fransch. I nutt. handw. onderw. wiskunde. teekenen. j hoofdond. (1889) Fransch. n n r> ÖSLC w Vervolgklasse Totaal waar de school iiAgathus) hdus Johannes) 5001 120 2 105 2 2 I 80 Als by school Achter- i Raamstraat J’Mia Johanna) ’«nis (Wilhel- wina Johanna) handwerken - 90 105 90 2 90 2 Openbare lagere school der 1ste klasse.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 534