I 1 I 1 I I o 1 20 lp. I I 36 I I i i K?.'v. i g f r I 2 f:.. 4 I 36 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKEL1NGEN. SOORT Straat SAMEN of gracht van NAMEN NAMEN lui EN EN EN k'RXAMEN. gevestigd is. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Boom (Cornelia) Sasburg (Bannen) a—k en s. ter (Amoldus) k: A rem 1100! 'Suis (Hermaniai 900’ 2 knnette) 600 2 Handwerken 120> 2 id. 75' 2 id. 75 2 gymnastiek: gymn. M. O. 36. Kerkstraat 13. Rang of akte en verdere toelatingen. DER SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. c Hoofdond. vr. en ordeoef. o 2 2 1 2 2 peter Jacobus) o (Dirk i terp (Maria Johanna; hoofdond. wisk. hoofdond. landbouw, hoofdond. Fransch. vr. en ordeoef. hoofdond. onder w. onds. Fransch. nutt, handw. hoofdonds. Fr., Eng. nuttige handw. ond.es. i nutt. handw. vr. en ordeoef. id. id. id. 1100: 1000! 1000 420' 105 90 29 26 28 27 24 17 180 135 135 2 2 i 2 EN BENAMING patharina h Bedrag Brands (Johanna Elisabeth 1 AX ilhelmina) 1 Pabst (Wilhelmina Cornelia) 15 December 1907 42 leerlingen. Totaal 227 leerlingen. fenette Louise) ^iger (Barbara 1500 1 (Judith Maria) löOOl 1 nutt. handw. id. j nutt. en fr. hw. Als bij I school Achter- 80 Raamstraat ONDERWIJZERS •wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. p1 David Johan waar de school f 100! 100; Openbare lagere school der 1ste klasse. vrij j het school-1 '5 geld. i nutt. handw. (fiAnria Eva) «nette Maria) «wlora Antoi- 1 ton Wtömina Cornelia) Wilhelmina) Getalsterkte der klassen op 1ste klasse 2de 3de 3de en 4de 4de 5de 6de A Vervolgklas.se

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 535