1 i I i 11 p 20 20 u I I I I s i' 38 38 f isooj 2 I 2 i I HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Straat of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school Ink< EX EN EN geld. gevestigd is. OÜRXAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. (Cornells) Hoofdond. Openbare 3S. Hoef kade 99. 1400 arbeid. 100 ren il’ieter) 10001 2 ie handwerken nutt en fr. hw. id. I gymn. M. O. 810 600 vrij* 29 Totaal 366 leerlingen. le gymnastiek (Johannes) Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. EN BENAMING OER SCHOOL. Openbare a—k, s lagere school der en handen- 1ste klasse arbeid. met handenarbeid. id. id. id. id. id. id. id. id. 1200 1100 1100 OUi !■-> 601 JFi! ?2: igei iHubregt (Lucas i tiComelia Cath.a) I lAlberdina) ieu(Cornelia Job a) Maria Celine Louise) Getalsterkte der klassen op 15 December 1907 1ste klasse 69 leerlingen. 2de 64 3de 47 4de 76 5de 47 6de 34 7de Johannes orust Frederik Willem) i Gerhard) ïp)ni (Neeltje) 150 1 iob! 2 1 fc 'i.. Wilhelmina’ p Catharina I p Elisabeth van der Laan (Gerrit Cornells Filippus) i hoofdond. wiskunde, hoofdond. Fransch. hoofdond. id. hoofdonds. dipl.hand.arbeid hoofdond. teekenen. oud. Fransch Engelsch. hoofdond. onds. id. id. id. Als by school j Achter- i 30 Raamstraat '00 700; 2 I 2 2 I 2 I ONDERWIJZERS wie hot Hoofd der school wordt by gestaan. 800 900 700; 700 Amelia Johanna) tariutte Helena) (Maria) k»ba Catharina) iSelinai ïaria Hendrika) Arolinai 60j 2 i 45 2 60! 2 I 45 2 60, 2 i 45j 2 2 451 2 1 Marchant (Helena) Zeschke (Anna) 1 Marchant (Willem) Janssen (Hendrika) 1 Bakker (Johanna) 1 1 f 50' 30 30 I het school- i 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 537