I f 1! ill J I I I 20 20 t I 39 39 5 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht NAMEN van SAMEN NAMEN 'waar de school I het school- Inkt EN EN EN gevestigd is geld. VOORNAMEN. «KAMEN. VOORNAMEN. Zieken 4. f looi Als by 39. Eduard) 1200 30 tebanna Frederika en iSamuel 700 2 700 Ker Adrianus) »bi i vr. en ordeoef. j gymnastiek: Rcobus Banarus gynin. M. 0. 700; Totaal Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. EN BENAMING DER SCHOOL. n ff ff Johan Pieter) irk) 135 105 105 90 90 75 1200 1200 1000 1000 700 JiNeeltjei ttnnetje) Atonia Marda) iiSuze) ïtSuzanna) fanma 700 2 700] 2 c 15 leerlingen. 14 23 22 28 24 32 31 17 10 18 23 257 leerlingen. 700 2 700 2 Hoofdonderw. f!90( teekenen. ver vr. en ordeoef. voor ONDERWIJZERS wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. ;Oem Adrianus) hnna Catharina) m (Neeltje) a—k, I Keilholz (Christoph q en s. Eduard) Openbare lagere school 1ste klasse. i iBarendina Bel ia) (Hendrik Willem): 195 1 2 2 2 j 2 1 [Jansen (Machiel) 1 iBrninsma (Hendrika) iFlorschutz (Ida) 1 ;Bokstjjn (Elisabeth) 1 |Nap (George) 2 I 2 Getalsterkte der klassen op 15 December 1907: 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de handwerken: mna Catharina) I nutt. handw. iXnolt-iAi 1 id. id. id. id. id. 801 school 50; Achter- 30 Raamstraat an (hoofdond. (1889) ƒ1300 id. - Fr. L. en M. 0. A. ieriJohan Hendrik) I hoofdond. (1889); J-J- id onds. (1878) id. (1889) I nutt. handw. 1 onds. (1889) hoofdond. (1889) hoofdonds. j hoofdond. vr. en ordeoef. hoofdond. vak j. hoofdond. teekenen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 538