I s I I l i I 7 I I 20 20 I I 1 ii i 40 40 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. SOORT Bedrag Straat van- of gracht NAMEN NAMEN NAMEN Inkoi EN EN EN geld. gevestigd is. (ORXAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. ker: (Leonardus J.) de Vries (Lute) (Anne 8.) Wilhelmina 1’. M.) iMaria) 800 knus Johannes) 700 2 i filbelmina B. E.) 600 handwerken gymnastiek: hllem M.) 800! Totaal DER SCHOOL. i Rang of akte en verdere i toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. n n Hoofdakte, vr. en ordeoef. 1200 1000 1000 Als bij school Achter- vrije hoofdond. id. vr. en ordeoef. hoofdond. ond. onds. Fransch. hoofdonds. nutt. handw. vr. en ordeoef. 1 ond. vr. en ordeoef. i onds. nutt. handw. vr. en ordeoef. i a—k, q en s I het school- II F.N BENAMING 1 2 2 2 i 8 /100 30 i Raamstraat! 1951 1 j 1351 2 I 2 2 I 2 i 105 2 j on o 2 I Getalsterkte der klassen op 15 December 1907 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de ond., Fransch, gymn. 39 leerlingen. 42 40 36 39 35 36 28 11 10 316 leerlingen waar de school Openbare lagere school der 1ste klasse. 40. Roggeveen- straat 2a. V1500 1100 hoven (Elisabeth) i (Catharina) (Elisabeth) isgen iMaria) trbarai (Suzanna) s dohanna) BêSVi ICorrielia) nutt. handw. nutt. en fr. hw. id. id. nutt. handw. id. id. id. id. 1 van Meerkerk (Christina) 1 v. d. Horst (Geertruida) ONDERWIJZERS he bet Hoofd der school wordt bijgestaan. 1351 2 120' 135 105 1 OR 80 2 90' 2 90| 2 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 539