53 van J. D. F. Zuur e.a. het perceel Nieuwe Markt no. 2, kadastraal Sectie G, nos. 3753, groot 4 A., 90 c.A. met den medeëigendom in de daarnaast gelegen gang, kadaster Sectie G, no. 2994, groot 40 c.A. en het perceel Korte Houtstraat no. 24, kadaster Sectie G, no. 3752, groot 2 A., 34 c.A., voor f 47100.en zulks met be stemming voor een of ander Gemeentedoeleinde. met A. Th. Ashoff, waarbij aan de Gemeente worden afgestaan met bestemming tot openbare straat opper vlakten grond, te zarnen groot ongeveer 12 c.A., 70 d.M4;, kadaster Sectie E, no. 2285 gedeeltelijk, gelegen vóór den zij- en voorgevel en voor den afgeschuinden hoek van het perceel Noordeinde no. 79, hoek Oranjestraat. tegen afstand door de Gemeente van eene opper vlakte grond, groot ongeveer 2 c.A., 53 d.M2., kadaster Sectie no. 2572 gedeeltelijk, uitmakende een gedeelte van de Oranjestraat. Ruiling werd aangegaan met B. D ij c k h o t f, waarbij aan de Gemeente worden afgestaan, met bestemming tot openbare straat, vier oppervlakten grond, te zamen groot ongeveer 17 c.A., 13 d.M4., kadaster Sectie F. no. 1301 gedeeltelijk, vallende buiten de nieuwe rooilijn van het Achterom en de Groen markt vóór den nieuwen zij- en voorgevel van het huis Groenmarkt no. 19/20, hoek Achterom, tegen afstand door de Gemeente van twee opper vlakten grond, te zamen groot ongeveer 0.05 M4., kadaster Sectie F, nos. 1707 en 1708 beiden gedeeltelijk, uit makende gedeelten van de Groenmarkt: Aan de Gemeente werden kosteloos afgestaan: door de Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot exploitatie van Onroerende Goederen „Ons Bezit" eene oppervlakte grond, groot 21 M'2., kadaster Sectie E, no. 2584, gelegen aan den Kneuterdijk on bestemd tot openbare straat: door J. C. Picéni en ,1. D. van der Houwen eene oppervlakte grond, groot 1 are, 45 c.A., kadaster Sectie A B, no. 2309, gelegen aan de noordoostzijde van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 53