l I o I I 1 I 20 20 41 41 <3 I i 1 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. SOORT Straat Bedrag of gracht NAMEN van NAMEN NAMEN waar de school EX inkom] EN EN gevestigd is. VOORNAMEN. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. de Jongh (Jan Willem) Dijkstr. 55a. 41. ƒ15001 1 i 1400! 1 ƒ100 ■Meelaas Pieter) 1 800 2 800 2 (Manina) 600 2 (Gertrude Hermina) 2 SHemian Jan) 2 si? (Abbe Jans) 2 ie handwerken ■a 2 nutt handw. I 120 2 nutt. en fr.hw. 2 105 Ie Johannis) gymn. M. O. 827.50 het school- w n 506 leerlingen. n n Rang of akte, en verdere toelatingen. Openbare lagere school der 1ste klasse. 2 2 2 1 1 100 50 30 Als bij school Achter- Raamstraat A B Hoofdond. vr. en ordeoef. ƒ1800 vrije wi (Dirk) je (Abraham Gerrit) nutt. handw. nutt. en fr. hw onds. 135 ]RF> 185 c C S O KN BENAMING DEK SCHOOL. k, q en s. 8 2 2 2 2 2 2 I 90 90 75 75 75 90 gymnastiek: traham 40 leerlingen. 40 39 39 40 36 30 87 33 41 40 34 27 30 6501 i 600| hoofdond. id. gymn., teek. i hoofdond. j hoekh. M. 0. I hoofdond. 1 id. Fransch. j vr. en ordeoef. hoofdond. id. id. I vr. en ordeoef. onds. na) I nutt. handw. j I vr. en ordeoef. (Antonia Adriana) onds. j nutt. handw. vr. en ordeoef. onds. nuttige hand w. onds. nutt. en fr. hw. teekenen. ond. vr. en ordeoef. ond. 800! j Rang of akte en verdere I toelatingen. m (Jan) orn (Pieter) 1300 i iioo! iiooj 700: 700 700 Josephus Lambertus); lan iGijsbertus) ïan^ois Jean Desire)* el (Maria Catharina v. d. Houve (Johanna Wilhelmina) (Been (Helena» Heesterman (Hendrika) ;Peters (Gertrude) jv. Baarsel (Helena) 1951 1 lyr. p 185 2 ONDERWIJZERS wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. nutt. handw. ld.’ id. ld. id. ta (Alida Angenita) onds., nutt. hw. pond (Sara) Catharina Johanna) woper (Petronella teth) ter (Catharina ma) tenp (Johanna Ba Jacoba) Ik (Rina Cornelia) Bria Petronella) aar (Anna Maria) (Maria) i Bosch (Maria) Bn de Chastillon Gina Hend.a Louise)! Getalsterkte der klassen op 15 December 1907 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de 13de Totaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 540