I I I 1 1 I -3 I I 11 t s I 20 20 I s 2 I 44 44 KWEEKEL1NGEN. HOOFD DER SCHOOL. Straat van NAMEN NAMEN NAMEN EN EN Inkomj EN VOORNAMEN. DOORNAMEN. gevestigd is. VOORNAMEN. 1 Hoofdonderw. 44. Tullinghstr. 2. I 50: 1000: perum i Reina) (Felicitas)! 100 1000 1000 hoofdonds. 1200 nutt. en fr. hw.. id. nutt. handw. 2 id. 2 id. 2 Ito gymnastiek: F t Pieter) 800 75! V Totaal Rang of akte en verdere toelatingen. a—i, I Ligthart (Gerard Jan) k en s. r> SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. nd. gym. L. en M. O. nutt. handw. nutt. en fr. hw. id. nutt. handw. id hoofdond. 1000 1150; 180; 135' 135 2 2 80 80 ƒ2000 vrije wi bk (Johannes Pieter Em) boom (Johan Adriaan) houwen (Anthonius anus) hng (Wilhelmina) 2 1 2 onds. nutt. handw. id. 38 27 23 31 35 32 30 29 26 18 12 j Rang of akte j en verdere toelatingen, j 120 90 120 90 75' 75: n n v 339 leerlingen. 15 December 1907 38 leerlingen. n f 50 k (Antoinette elia Maria) d (Johanna Marg.a) i Fransch L. O. vr. en ordooef. nutt. handw. de handwerken Als bij i school Achter- i Raamstraat onds. nutt. handw. r Heijden (Gerardus mes) r Hooft (Anna) 1 14001 isooi of gracht waar de school Openbare lagere school 1ste klasse. Bedrag het school-1 3 geld. inna Elisabeth elmina) Dirkje) isperger (Barbera ma) (Louise Petronella) llisabeth Maria mida) i (Henriëtte Hendrika) nutt. en fr. hw.' f (Johanna aretha Elisabeth) nnen (Catharina na) Woltliuys (Wilhel- Johanna Catharina) Nieske Hendrika) ONDERWIJZERS wie hot Hoofd der school wordt bijgestaan. Getalsterkte der klassen op 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de 10de 11de 12de hoofdond. \'f15001 dipl. handenarb.l hoofdond. id. jten Brummeler Andriesse (Cornelia) 1 IBlokpoel (Hendrik Jacob 1 I Mattheus) Gration (Antonia Helena) 2 ‘de Vries (Betsy) 2 Met akte: 2 van Kloosterhuis 1 j 2 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 543