1 I I 1 I ,1 i 20 20 i 2 I 4a 45 I voor 2 KWEEKELINGEN. HOOFD DEE SCHOOL. Bedrag Straat van NAMEN NAMEN NAMEN EN EN EN VOORNAMEN. fOORNAMEN. gevestigd is. VOORNAMEN. ƒ1500 M.) Smelt (Gerrit) 1500 K. A.i 1450 (A.i (P.I 1400 |C.i 1000 pan (W. P.) 1450. 2 I (M.J.) 1300 ÏH. A.) 1200 in (C. M.) 1000 Ie handwerken ie gymnastiek B.I 000 gynin. M. O. I Totaal teekenen M. O. I 720 a—q en s.t i I.U.L.O. 247 leerlingen teekenen [Wonde (E.) of gracht waar de school 2 I 2 i 2de 3de 4do Me Bde 7de sste 9de n ƒ2300 vr(je wc ONDERWIJZERS wie hel Hoofd der school wordt bijgestaan. e 19öj 135; 135 135 105 120 90 75 1 2 2 2 2 2 2 2 31 30 33 35 33 19 19 15 SOORT EN BENAMING DEK SCHOOL. Getalsterkte der klassen op 1ste klasse 15 December 1907: 32 leerlingen- targ (J. B.) it (E. M.i ll.i Sienwenhuizen (J.) s-Klink (M.) s (P. G. M.) Berg (J.) i(C.) 1 IHols (A.) van wyk (C.) IVerstappen (N.) 1 I Hoofdond. (1878) Fransch L. O. I Duitsch L. O. Engelsch L. 0. Wiskunde L. O. nutt. en fr. hw. id. id. nutt. handw. id. id. id. id. Openbare burgerschool. 45. Korte Lombardstraat 11. Rang of akte en verdere I toelatingen. j het school- j 2 geld. I 80 kl. 1— 7: ƒ24! 80 i per jaar 80 voor het le kind; ƒ20 voor het 2e, ƒ16 voor de volgende uit hetzelfde gezin. Voor de 8e en 9e kl. resp. 36, 32 en 28. hoofdond. Fr.. Eng., Duitsch M. O. hoofdond. vr. en ordeoef. Fr., D., Eng. hoofdond. gymn., Fr., 1 Duitsch, Eng. hoofdond. Fr., Duitsch. hoofdond. Fr., Eng hoofdond. wisk., Fr., Eng. onds. Fr., D„ Eng. onds. Fr., Eng. onderw. Fr., D., Eng. 1 2 Inkomt 1 Rang of akte en verdere toelatingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 544