I 1 J 20 20 K z I f i knJs!lleni Frederik 46 46 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN het school- I Inkom EN EX EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. WBXAMEN. VOORNAMEN. Poot (Pieter) (Pieter) 1 Zuid wal 65. Met akte: 46. tGerhardina 1 1000 1320 2 1000 2 tamp (Catharina 1495 2 1400 1 2 F Gymnastiek: I gymn. M. O. 1000 teekenen -a 'Marinus 728’ L 1500 33 leerlingen. Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. 2GÖ< vrije w| teekenen. boetseeren M. O. 2 2 2 2 2 Zonder akte: |Poot (Johanna) ’rons (Nicolaas Pieter) 80 80 I Gronovius (Berthilde) Maas iMarinus lis) bene vacature. (Laurens Gérard ste) s .25 3 u. s 1 32 32 81 31 29 16 19 11 a—q, s en t. 234 leerlingen Hoofdond. Fransch. i Engelsch. Duitsch. wiskunde L. 0. Wisk. M.O.(K.L) Hoogere wisk. K. V. klas 17 f 24. i f 100 kl. 8 en 9 ƒ36, voor het 2e kind ƒ4, I voor het volgend kind uit hetzelfde gezin 8 ver- i mindering. waar de school j Openbare burgerschool. c 40 f I c 135 90 90 90 90 Getalsterkte der klassen op 15 December 1907 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ste 9de Totaal ONDERWIJZERS wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. 1000 1 |v< avck (Catharina) i (Maria) ■fg i Maria) «aria .-Sofia) W (Jacoba •uidai bronnet (Henriette pie Florence) Jan (Sofia Johanna) I vr. en ordeoef. hoofdond. Fr., Wisk., Eng. I vr. en ordeoef. onds. (1878) I Fr., Eng.,Hoogd. j vr. en ordeoef. I nutt. handw. nlen(BieuweTjeerds)| hoofdond. |Fr., Engn wisk. teekenen. vr. en ordeoef. i ie Handwerken: nutt. handw. i id. id. id. id. hoofdond. ƒ1500 Fr., Eng. I Duitsch L. O. en M. O. I hoofdonds. Fr.,Eng.,Duitsch! L. O. en M. 0. A. ond. (1878) 1 Fransch L. O. I en M. O. A onds. (1878) iFr.,Eng.. Hoogd. nuttige handw. hoofdonds. Fr., Eng.,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 545