t I s 20 20 s M I 1 47 47 I r 100|r24 le kind, 100; 20 2e kind, 301 16 elk vol- HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school Inkor EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. IRNAMEN. VOORNAMEN. i van Rossen (Willem) 47. Schelpkade 43. i hoofdond., Fr., 1500 1 irl ionn i IBiirg iWillem 1100 2 Meer iHendrikus 105; 2 1 gymnastiek igymn.L.en M.O. het teekenen poude lElzard) iteek. L.en M. O.| g 210 leerlingen. Rans of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. Hoofdond. Fransch. Wiskunde. f24 vrije id. id. id. id. id. id. id. 1300 1300 SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. g c: fnnan David Ks Willem) 2 2 a-l,o, p, q en s. ONDERW IJZERS tie het Hoofd der school wordt bijgestaan. 75; 2 75| 2 c (Anton Johan) Bam (Bijman Izaük) 60 p. w. les uur. 5 3 37.50 p. w. les uur. 9 r. S het school- I tl. 3 c. c ff g 31 29 29 28 32 14 15 2de 3de 4de 5dt- 6de 7de 7de Getalsterkte der klassen op 15 December 1907: 1ste klasse 32 leerlingen. 1 Gordon (Alexandrina) l Meijer «Hendrika Johanna) 1 Kolb (Wilhelmina Carolina I 1000' 2 1100 900 180 1 2 2 135; 1201 90 2 I gend kind juithetzelfde gezin. Totaal Openbare burgerschool. er (Alida Johanna) Elisabeth Cornelia) I ie handwerken (Cornelia Johanna) j nutt. handw. (Barbara Gijsbertab (Aaltje) Enden (Adriana Johanna Huiberta): Giessen (Hendrika oda) en (Geertruida) j Christina) id. id. Engelsch. vr. en ordeoef. ond., Fr., landbouw. gymn. onderw. Fr., Eng. onds., Fr. id.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 546