I 1 I 1 i 1 20 20 48 48 s i - 3 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school i het school- Inkor EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. Doornamen. VOORNAMEN. Vacature. (Dirk) ƒ1600 100 1 i er (Charles Louis) 1550 se 'Petrus) 1150 Baptiste) 1200! 2 1100 2 »0O Ie handwerken 2 2 135 2 120 2 i 90 2 75: 2 75; 2 gymu. M. o. i 950' 3001 3 Febr. 1908 benoemd: J. van Andel. L It (Elisabeth na) ilde (Anna Maria) Totaal 32 leerlingen. Rang of akte en verdere toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. r iLina Johanna) ►sterland (Helena na Maria) Catharina) Bwijk (Johanna mai ONDERWIJZERS kie het Hoofd der school wordt bijgestaan. 2de Sde 4de 5de 6de 7de i Martin us lusj 2 32 34 34 32 33 23 SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. 4S. Waalstraat 32. teekenen en boetseeren M.O.i w 220 leerlingen. (Lambertina lellai nan (Anna Geer- i Wi (Gerardina nna) ’Agatha Catharina) Getalsterkte der klassen op 15 December 1907 1ste klasse o r n n 1 j Met man (Karel Johannes) 1650 1 j 180 1 135 185 hoofdond. (1878) Fransch ?1 (Willem Kasper) hoofdond. (1857) Fr., Eng. land bon wk. hoofdond. (1878) Fr., Eng. wiskunde. ond. (1857) Fransch. hoofdond. (1878)! Fransch. ond. (1857) Fr., Duitsch. ond. (1878) I Fransch. nutt. handw. Openbare burgerschool. nutt en fr. hw. nutt. handw. paed., meth. i i nutt. en fr. hw. paed nutt.en fr. hw teekenen. paed., meth. nutt. handw. paed. id. 6 per 3 maanden, 5 2e kind, /4 elk vol gend kind uit het gezin. het teekenen nutt. handw. I paed., meth. id. gymnastiek: ’hannes) a—l, o, p. q en s. 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 547