1 I I 1 4 20 I I i I "S F i 5 5 g o - u g r. 49 49 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKEL1NGEN. Bedrag Straat of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN het school- waar de school Inkor ES EN EN geld. gevestigd is. JOHN AMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. IVlöOOI 40. Falckstraat 116. 30 1 jannes Pieter) 1400, 1 ria Johanna) ma Maria Isabella) IS Igymn. L.enM.O. 700 'et teekenen |ha"Ms Abraham)j liandt.L. en M.O. 000 n n gymnastiek -, Villein) Rang of akte en verdere toelatingen. 9ü| 1351 Rang of akte en verdere toelatingen. 2 2 SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. 2de 3de 4de 5de 6de 7de 7de Hoofdond. Fransch. Engelsch. Wiskunde. D (Abraham is Frederik i ugustinus Marines) l iMartinus lesj 1600 1500,1 st (Frederik) Rachel l st (Maria Frederika A B ONDERWIJZERS he het Hoofd der school wordt bijgestaan. id. id. id. id. 700 i s 'c o c vrije i 2 2 o 1 2 2 195 135 90 U U) 90 105 90 Totaal 240 leerlingen. Getalsterkte der klassen op 15 December 1907 lste klasse Rachel) liMarie Louise) (Johanna fetha Elisabeth) 2 2 I llOOj 2 800 2 32 leerlingen. 36 30 35 36 27 28 16 I \a—l,o,p, i Vreeburg (Johannes) q en s. Openbare burgerschool. I hoofdond., Fr.. I Eng., wiskunde. I Fr., wisk., 1 gymn., handt, hoofdond. Fr., Duitsch, wisk. hoofdond. Fransch. I ond., Fransch. I onds., Fransch. id. 1 iSchnetz (Johanna Maria) Berends (Amalie Bertha) 1 Donkersloot (Johanna Christina) 30 ƒ24 perjaar 30 1 voor het I eerste, ƒ20 voor het i tweede en f 16 voor ieder vol- gend kind. hoofdonds., Fr. Eng., Duitsch, nutt. handw. vr. en ordeoef. handwerken i nutt. handw. id. [nutt. en fr. hw. (Reina Cornelia) nutt. handw. Upo - r (Aletta Christine ine Anna) Mida Anna) lohanna Adriana)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 548