I I I I I i 1 1 20 20 I i i l 50 50 s I s i i HOOFD DER SCHOOL. KWEEKEL1NGEN. Bedrag Straat of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de schooi het school - Inkor EN EN EN gevestigd is. geld. WIN AMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Sinan (Gooris) 1 [(Abraham Martinus) 1 1100; B f Philip) 2 ’raiiciscus) 1.3001 2 i’ornelia) 2 (Jantje) 2 13001 2 Johanna) 900j 2 i Ie 246 leerlingen. Hi’S! hst teekenen "'“"nes Abraham)1 teekenen M. O. 840,1 1400 i looi 1700i 1300| DER SCHOOL. Rang of akte en verdere toelatingen. SOORT EN BENAMING ond. Fr., gymn. f 100 80 50. Koningin Emmakade 60. I Teebaal IPieter Johannes) A B hoofdond. Fr., wisk. id. lalwijk (Karei liaan") denallen (Johannes) ONDERWIJZERS wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. Rang of akte en verdere toelatingen. -2 t 29 leerlingen. 88 38 36 34 29 17 17 9 9 120 1 106 2 V1600; 1500; 1 Hoofdond. Franse h. Hoogd. Engelsch. Wiskunde. gymnastiek: l^illern Marinus) /Aki) vrije wo s en t. nutt.cn fr.hw. id. teekenen. nutt. handw. nutt. en fr. hw. nutt. hw. nutt.en fr.hw. nutt. hw. id. 1 jGeaterkamp (Sophie) Ruygrok (Christina) o klasse 1 —7 /"40, kl. 8 en 9 ƒ48, voor éet 2e kind uit één gezin wordt o, voor de overige f 10 gekort. siPetsy) fJacoba) isabeih) acoba) i (Christina) (Jacqueline) h:hm (Marie) rietje» Openbare burgerschool. Getalsterkte der klassen op 15 December 1907: 1ste klasse 2de 3de 4de 5do 6de 7de 7de 1 8ste 9de Totaal. 60 2 60 2 45| 2 60 2 45 2 45; 2 hoofdond. Fr., Eng., wisk. hoofdond. Fr., Eng. vr. en ordeoef. ond. Fr. M. O. A. hoofdond. Fr., Hoogd. hoofdonds. Fr., Hoogd., Eng. ond es Fr.. Hoogd., Eng. nutt.cn fr. hw. Watering (Maartje ond.es. Johanna) {Fr., Hoogd., Eng.' stendorp (Johannes) hoofdond. Fr., Eng. vr. en ordeoef. ie handwerken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 549