54 de Fischerstraat, hoek Scheepersstraat en bestemd tot openbare straat; door P. Sc heen eene oppervlakte grond, groot 63 c.A., kadaster Sectie A B, no. 2164, gelegen aan de zuidwest- zijde van de Reitzstraat, hoek Engelenburgstraat en bestemd tot openbare straat: door G. J. van den Bemt en M. P. van den Bemt eene oppervlakte grond, groot 18 c.A., kadaster Sectie A B, no. 2126, gelegen aan de oostzijde van de Kritzingerstraat en bestemd tot openbare straat: door A. R. Rutgers c.a. een perceel grond, groot 9 M2., kadaster Sectie A K, no. 1874, gelegen op den hoek van de Adriaan Pauwstraat en de Antonie Hein- siusstraat en bestemd tot trottoir: door H. C. de Roo een perceel grond, groot 38 c.A., kadaster Sectie A B, no. 1930, gelegen aan de oostzijde van de Kritzingerstraat en bestemd tot openbare straat door F. Krabman een oppervlakte grond, groot 1 A., 35 c.A., kadaster Sectie AM., no. 1565, gelegen aan de noordoostzijde van de Réaumurstraat, hoek Noorderbeek- straat en bestemd tot openbare straat; door de Bouw grondmaats chap pij „s-Graven- h age-Voor b urg”, een perceel brug en erf, groot 1 A, 75 c.A., kadaster sectie F, (gemeente Voorburg) no. 2103, gelegen aan den hoofdweg van het bouwplan van ge melde Maatschappij en bestemd voor den openbaren dienst als publieke weg: door H. J. Weimar eene oppervlakte grond, groot 68 c.A., kadaster Sectie A B, no. 2395, gelegen aan de oostzijde van de Kritzingerstraat, hoek Scheepersstraat en bestemd tot openbare straat; door de Naamlooze Vennootschap Maatschappij „H et Valkenbosch” tot Exploitatie van bouwterreinen eene oppervlakte grond, groot 1 A., 19 c.A., kadaster sectie AM, no. 1560, gelegen aan de noordoostzijde van de Réaumurstraat en bestemd tot openbare straat; door D. 'van der Starre en Z. de Jong eene oppervlakte grond, groot 63 c.A., kadaster sectie AM,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 54