I I s F I 1 f a Ill l I I I 20 20 51 2 I I 51 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. Straat Bedrag NAMEN NAMEN van NAMEN i het school- Inkor EN EN EN gevestigd is. VOORNAMEN. geld. lOORKAMEN. VOORNAMEN. 51. Alexanderpl. 14. liKornelis) Met akte; rg (Jacob) (Charles Aldric) gezin. liPieteri 800 (Hendrik) Den (Johanna I VU V1UWUI. I I onds. (1878) 1235' Frnnuch 2 i 135 120: 180 2 2 75 105 2 4401 gy nin. M. o. 'teek. M. 0. (M. I.) of gracht waar de school a [(Wilhelmina P Maria) SOORT EN BENAMING DER SCHOOL. vrije i 3 0 B Valken (Christiaan Willem) i Rang of akte en verdere toelatingen. Getalsterkte der klassen op 15 December 1907 1ste klasse 31 leerlingen. 2de 31 3de 33 4de 38 5de 38 6de 81 7de A. 19 7de B. 11 A. Totaal 282 leerlingen. 1,1 '««kenen •Willem Cornells handwerken 8001 2 pfGeertruida I K?® Cornelia) Rabeth Johanna We Johanna) 'diena Geertruida)| (Hendrika j' 8 400; Openbare burgerschool. Fransch. nutt handw. I onds. (1878) Fransch. nutt. handw. teekenen. 8 gymnastiek:i 1 i iHillen (Wilhelmina) 2 80! ƒ35 voor Ihet 2e kind, ƒ30 voor ieder vol- gend kind lOOiuithetzelfde ÏTAVi r> a-A-, l.o, p, q en s: nutt en fr. hw. I dipl. cursus, id. i en meth. nuttige handw. I dipl. cursus, I I id. |en boekhoudend id. en meth. 1150; 2 l -r ONDERWIJZERS wie het Hoofd dor school wordt bijgestaan. Rang of akte en verdere toelatingen. Hoofdond. (1878) Fransch. Engelsch. Wiskunde. v-- 1 Wagner (Jacobus Johannes)' f 80; f 40 'sjaars,, Fr., Eng. plv.!Koppel (Maria) 80; ƒ35 voor i 'hoofdond. (1878) 1500 I Fransch. ihoofdond. (1878) 1300 Fransch. i vr. en ordeoef. i hoofdond. (1878) 1200 Fransch. vr. en ordeoef. I handenarbeid. ihoofdond. (1878); Fransch. I vr. en ordeoef. hoofdond. (1878) Fransch. vr. en ordeoef. i (Marinus Leendert) hoofdond. (1878) ‘ƒ1500; hfd.i 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 550