i I I I I I I 1 .2 s 20 20 I I 1 I 1 r s I 52 52 KWEEKELINGEN. HOOFD DEB SCHOOL. Bedrag Straat van NAMEN NAMEN NAMEN EN EN EN geld. waar VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. Fr., [•ƒ1500 Vacature.*) Mor lenst r. 67. 80 52. ronsen (Martinus) 1 mme (Pieter) 1100 2 2 1200' 2 iria Hendrika) 1000 2 Ie handwerken O id. 45 2 de gymnastiek: 217 leerlingen. het teekenen o 'Martinus '•00 15 Mei 1908: K. Baars. van Met ingang i Rang of akte j en verdere l toelatingen. Rang of akte en verdere toelatingen. gymn. M. O. id. ert (Bernardus rikus) [isabeth Wilhelmina) (Johan Jacobus us) isabeth Wilhelmina) eannette H. W.) )hanna A. W.) lyzen (Maria E. J. A.) ’leu (Catharina M. E.) o (Mana A.) tuinbouwk. hoofdond. Franse h. vr. en ordeoef. hoofdond. Fransch. id. EngDuitsch. onds. 1000 2 I a—k, I, o,j I 1’, q ens.] 5 467AO no j» 13001 1300, SOORT EN benaming DER SCHOOL. I het school- f of gracht de school gevestigd is. i teekenen M. 0. boetseeren. nutt. handw. nutt. en fr hw. nuttige handw. nutt. en fr. hw. teekenen L. 0. nutt. handw. p 15 December 1907 31 leerlingen. 35 38 juwen (Pieter Eliza) Openbare burgerschool. 'eter Johannas) rt (Michiel George) (tijdelijk) hoofdond. Fransch. id. vr. en ordeoef. 1 Vermaes (Helena) Gits (Cornelia) Hollanders (Henriette) 1 j Getakterkte der klassen op 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de Totaal f 100/40 ’sjaars 80 voor 1 kind 80' enz. 180 135 90 75 45 ONDERWIJZERS wie het Hoofd der school wordt btfgestaan. hoofdond., F r., i gymn., teek. sch.schr. M. O. 1. .4 35 32 31 15

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 551