I t 5 I I i 1 i 20 20 i I I 53 53 I s 8 tat teekenen I HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. Bedrag Straat of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school EN EN KN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. ie (Adrianus) Harberts (Dirk) ƒ1500. ie (Pieter) 1500 jt (Roelof) 1000 2 1200 2 de handwerken nutt. handw. 195! 1 id (Gilles) gymn. M.O. 760: teekenen M. O. 480 i Inkoi Rang of akte i en verdere toelatingen. Rang of akte en i verdere toelatingen. 53. van Swindon- straat 14. SOORT EN BENAMING DEK SCHOOL. as (Franciscus Inius) id. id. id. id. id. id. 105 106 00 00 2 2 Hoofdond. Fransch. Wiskunde. in (Sütje Anna •eth) (Agatha Louisa) 2 2 i 2 2 ■- s 2 5 L- o to luis (Johannes ardus) (Izaak) ƒ240 350 ver voor hu 90 90 I a— I, o,p, i i q en s. 1 .van der Laau (Cornelia Paulina) 1 de Jong (IJtje) Gesterkamp (Sjoukje) i het School- Open bare burgerschool. hoofdond. Fr., Eng hoofdond. Fransch. hoofdond. Fr., wiskunde, hoofdond. Fr., gymn. hoofdond. Fransch. vr. en ordeoef. onds. Fr„ D., Eng. hoofdonds. nutt. handw. vr. en ordeoef. iBreemen (Henriette) irika Petronella) (Johanna Helena) laria Petronella) Pornelia Wilhelmina) Pyilhelmina Antonia tiinai [Wilhelmina Agatha) p (Johanna Cornelia) ONDERWIJZERS wie hot Hoofd der school wordt bijgestaan. i 100 j 24 voor j het eerste, 80 20 voor 100 Ihet tweede, i 16 voor !elk volgend: I kind uit hetzelfde 1 gezin, j Getalsterkte der klassen op 15 December 1907: 1ste klasse 31 leerlingen. 2de 32 3de w .35 4de 32 5de .30 6de 20 7de 20 Totaal 200 leerlingen. Ie gymnastiek:! 1300 1250 2 1200 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 552