t 1 I i I I 20 20 I 54 54 HOOFD DEK SCHOOL. KWEEKELILGEN. Straat Bedrag of gracht van NAMEN NAMEN NAMEN waar de school het school ing EN EN EN gevestigd is. geld. VOORNAMEN. OORNAMEN. VOORNAMEN. Koel (Willem Lodewjjk) 800' 2 900, 2 1050 2 195 1 ond. handt. M. O. 2 Steekenen: P*r J. A. M.) Rang of akte en verdere toelatingen. Lnnai t (Elisabeth) Openbaic burgerschool. ƒ5 ƒ21 lan (Doen) [Pieter) is (Menzo Willem) 440 1 I 1 i 1 I .54. Amalia v.Solms- straat 42. Hoofdond. (1878) Fransch M. O. Ie handwerken flisabeth) unberta» linke (Mathildal K (Johanna) 105 105 105 90 90 75 2 i J 2 2 SOORT EN BENAMING DEK SCHOOL. 32 leerlingen. 30 29 32 37 29 16 205 leerlingen. a—k, p, q en ƒ1550 1350 1200 700,' 350, g I Rang of akte j en verdere toelatingen. nutt. en fr. hw. id. id. nutt. handw. id. id. id. vak onds. j Fr., Eng, teek. j nutt. handw. i vak j. (Voor 1 kind j f 40, voor’t i2e kind uit’ hetz. gezin ƒ35, voor ieder vol gend kind 30perjaar. I Betaling peri kwartaal I vooruit. ONDERWIJZERS wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. I hoofdond., Fr. id. hoofdond. Fr., Eng. Erik Jan) i onderw. Fransch. Johannes Adriaans) hoofdond., Fr. vak j. Motte Catharina hoofdonds., Fr. nda) I nutt. handw. ■an de Graaf (Bertha)' Getalsterkte der klassen op 15 liecember 1907: 1ste klasse 2de 3de 4de 5de 6de 7de Totaal Ie gymnastiek: tast (Jacob Dirk) I gymn. M. O. j

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 553