i I I 11 |i-| I I I 20 20 I 55 55 2 I *S g n g g I 2 KWEEKELINGEN. HOOFD DER SCHOOL. Bedrag SOORT Straat van of gracht NAMEN NAMEN NAMEN het school- waar de school EN Inkot EN EN geld. gevestigd is. OORNAMEN. VOORNAMEN VOORNAMEN. (Karol i ‘ƒ1500 [el (Arie Christiaan)! kodoor Anton 1 (Hendrik Willem n (Dirk Johannes) 1200' 2 p i Jacoba) 900 2 ?n vacature. Ie handwerken nutt. en fr. hw. 193 1 2 I id. 2 i FP (Juliannes) I gymn. M. o. 440: ,et teekenen handt. M. O. I 5851 Rang of akte* en verdere toelatingen. EN BENAMING DEK SCHOOL. 55. N.-W. Buiten singel Jongejan (Willem Johannes) Hoofdond. Fransch. Gymn. B A (Johanna hi iwn (Rebecca) id. nutt. handw. hoofdond. Fransch. gym n. hoofdond. Fransch. id. ƒ230 i vergoed] gemis v won id. id. 30 30 S«KI 2 32 32 29 34 28 27 224 leerlingen. Getalsterkte der klassen op 15 December 1907 1ste klasse 31 leerlingen. J5 3 bo (p«nciscus ends, nutt. handw. nutt en fr. hw. I a—Z, o.p, 1 q en s. 185j 106 2 i 13001 1200] 1100' Éi Openbare burgerschool. PP (Johanna Gerardina) liSuphia Concordia n) p (Gijsberta) F (Johanna Gerardi na) Mara Bertha) F 'Maria Huberta i Als bij school I Korte Lombard- straat ld. i. 1 jde Jager (Maria Engelina) I 50 (Schutten (Catherina) iMaass (Mathilda Johanna) ONDERWIJZERS wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. 105' 2 j 90| 2 I Rang of akte en verdere toelatingen. 105 105 2 105! 2 2de 3de 4de 5de 6de 7de 7de Totaal id. teekenen. vr. en ordeoef. hoofdond. I Fr., teekenen. vr. en ordeoef. hoofdonds. I Fransch. nutt. handw. I vr. en ordeoef. (Albertina Jacoba)| onds. Fr., nutt. hw. I vr. en ordeoef. e gymnastiek:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 554