I f I 11 3 I i i 20 20 1 2 I 56 56 s I HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. Bedrag Straat van NAMEN NAMEN NAMEN I het school- EN EN EN geld. gevestigd is DOORNAMEN. VOORNAMEN VOORNAMEN. br iRök Gerardusi 1700; 1 f* Stt. Neptunusstr. 92. 1600 I Zonder acte: iJohan Christiaan) 1500. 1 lendrik i 140OÏ 2 dendert) i rr.. rmg., i vr. en ordeoef. i 2 i sren i Vinkje) 13uoi 2 Paulus) onder w. Ie handwerken 180 i IXni 9 id. en (Johanna dia Gerarda) Ie gymnastiek: 675’ 500 2 DEK SCHOOL. Rang of akte en verdere i toelatingen. SOORT EN BENAMING Hölscher (Herman Rudolf i [(Johannes heus I jrst (Andreas lius) a-q, s en t. kiJohannaHerinina1 Jacoba) 33 leerlingen. 37 40 39 40 35 22 12 11 269 leerlingen. Openbare school voor Gew. en M. U. L. onderwijs. id. id. id. id. id Getalsterkte der klassen op 15 December 1907: 1ste klasse 2de 3de 4de 5de cde 7de 8ste 9de Totaal. iaool 1300 handw. I ••ads. Fr., Eng.. D. 10O0 2 I gingen (Maria) pnirlia Julianna) Forger (Johanna korre (Mathilde ma) knna) kGerarda) (Maria Johanna) manna Adriana) 135! 2 1351 2 I I 2 hoofdond. Fransch. Engelsch. j Duitsch. wiskunde. gymnastiek. 105: 1051 2 j 105: 2 I 105’ 2 I 135: 2 105 I 2 L hoofdonds. Fr.. Eng. nutL 1 onds. l i., raig., u. mitt. handw. mitt, en fr. hw. id. id. 170" 1 (Hoenson (Goverina) Baretta (Maria) ONDERWIJZERS wie liet Hoofd der school wordt bijgestaan. hoofdond. Fr., Eng., D. gymn. hoofdond. Fr., Eng. D.. i j Engelsch M. U. hoofdond. I Fr., Eng., D. gymn. hoofdond. i Fr., Eng., D. teekonen. vr. en ord»>oef. hoofdond. Fr., Eng., I). j vr. en ordeoef. hoofdond. I Fr., Eng., Met acte: Hoftüzer (Maartje Johanna)! f 100; le en 2e tl. 18; 3e, 4e, öe. Ge en 7e kl. f 20, 8e en 9e kl. ƒ36, voor het tweede kind 100 uit ’t zelfde 50 gezin 4, en voor ’t derde ƒ8 minder. Rang of akte en T InkoiM verdere i toelatingen. I of gracht waar de school cWesFelixGerard)|gymn.L enM.O fret teekenen pVoude (Elzard) I teekenen i L. en M. O.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 555