I 1 1 I 1 B i 20 20 J I I hoofdond. (1889) 71300’ 1 Erdmann (Jacoba Theodora) hoofdAnT^, van Leeuwen (Maria) 57 57 3 9 g J5 .2 HOOFD DER SCHOOL. KWEEKELINGEN. Bedrag Straat NAMEN van NAMEN NAMEN het school- Inkoi EN EN EN geld. gevestigd is. lOORNAMEN. VOORNAMEN. VOORNAMEN. J (Gerard Jacobus) tinus) (Francois (Maarten) Lugust Frederik 800 2 farina Wilhelmina hoofdond^(1878) 1200 2 700 2 ^auuai uulu eu ir.nw. id. ■sS 850 900! (teek. L.en,M.O. M Z_ Ai -O g i £8 Rang of akte en verdere toelatingen. man (Laurentius Wilhelmus) h iJohannes ’Gymnastiek: ■tas Hernn Rang of akte en verdere I toelatingen. 250; 80’ 150 2 2 2 2 1 2 2 I a—l. o. Keen (Johannes Mar- Hoofdond. (1857) P.na i q en s. tinus) Louise) (Willy) 75 90 90 75 H ■j. 8 2 c M S 1 SOORT EN BENAMING DEK SCHOOL. ld. id. id, ONDERWIJZERS wie bet Hoofd der school wordt bijgestaan. 1 1 fW i Fr., Eng., f350vd j Hgd. (L. O.) voor of gracht waar de school f 100 ƒ24 jaarl. 50 Het tweede kind uit het zelfde gezin betaalt ƒ20, alle verdere kinderen f lOperJaar. Bjj vooruit betaling per kwartaal te voldoen. Bs' K. 57. Korte Lom hardst raat 7. [hoofdond. (1878)1 1300! Fransch teek., gymn. hoofdond.’ (188Ö) 1200[ Fr., Eng. vr. en ordeoef. hoofdond. (1889)i 1200 Fr. ond. (1857) ;Fr.L.en M. O.A.! wisk., Eng. hoofdond. (1889)1 Fr., teek. vr. en ordeoef. Fr., nutt hwj onds., Fr. nutt. handw. Openbare burgerschool. «Handwerken: (ttarina Joanna) nutt en fr. hw. ||flnhar*«— T’- (Johanna Louise pinai tin iSuze) Ariana Alida) ’en (Louise Johannai lanus) gymn. L. enM.O. teekenen prns) Fr. M. O. A. Teekenen. Wisk., Landb.k. 24 28 24 A. 2ó B. 25 24 22 Totaal 190 leerlingen. Getalsterkte der klassen op 15 December 1907: 1ste klasse 28 leerlingen. 2de 3de 4de 5de 5de 6de 7de 2 j I 116o| 2 O n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 556