I I S fl 20 20 I I I I 58 58 E 9 V HOOFD DER SCHOOL. Straat KWEEKELINGEN. of gracht Bedrag NAMEN NAMEN waar de school van NAMEN EN Inkoms EN gevestigd is. EN VOORNAMEN. VOORNAMEN. geld. VOORNAMEN. 58. 1 f 30 1300 1 2 I 1300 2 11,; 1300 2 2 Ie I gymn. L. O. 720 teekenen M. O. Openbare burgerschool voor meisjes. Rang of akte en verdere toelatingén. ƒ2600 vrije w( fcaar (Petronella pmina) ►Roevers (Alida Inrina Charlotte) ie Vletter (Anna (Anna Francina tethi 1600 1 f ‘““OVU, XaUg. I •ooMakte (1878). ïe00 r.nrr SOORT EN BENAMING DEK SCHOOL. 9 25 21 20 22 15 10 5 144 leerlingen. ONDERWIJZERS wie het Hoofd der school wordt bijgestaan. jê o Getalsterkte der klassen op 15 December 1907 le klasse (laagste) 17 leerlingen. Hoofdacte (1857). Fransch, Eng. handwerken. Geschied. M. 0. Wiskunde. Atjehstraat 31. pristina (ierardina).hoofdakte (1857).' mi. I Fransch (Elisabeth Maria lia Theodora) 1150;' 2 1200 Mmidt (Adèle iinei tat teekenen: Wanna Helena) I. 660 Per jaar I voor leer- j lingen der laagste zes (klassen ƒ68;) 100 voor die der hoogste drie klassen ƒ88; verminde ring voor het derde kind uit één gezin met ƒ10; voor elk volgend met ƒ20. Vooruit betaling perl kwartaal. S i het school- a—q, Lysen (Jeannette s en t. Jacqueline Philippine) I Q G s 9 C ivan Venetië (Johanna I Christina Sara) Met akte: 1 Hofman (Cornelia Helena) Rang of akte en J verdere toelatingen. 2de 3de 4de 5de 6de 7de 8ete 9de Totaal ihoofdaktoasTS). 1700; rr., hng.,Hoogd.i l.nutten fr.hw Fransch, Eng. I hoofdakte (1878)., Fr.,Eng.,Hoogd. nutt. en fr.hw. hoofdakte (1878). Fransch, Eng. i hoofdakte (1878). Fr.. Eng., Hoogd.l nuttige handw’. hulpacte (1878). Fransch, Eng. handw. I teAnkringa (Anna hulpacte (1857). I&i ;Fr., Eng.,Hoogd. KJohanna Gerarda) hulpacte (1878). Fr., Eng.,Hoogd.' nutt. en fr. hw.i 1000’ hulpacte (1878). i Fransch. I I nuttigehandw. s gymnastiek: (Ma)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 557